onsdag 14 oktober 2009

Ålder och kön, två angörande faktorer för integration

IFAU har publicerat en studie Invandringsålderns betydelse för social och ekonomisk integration som bland annat visar att ålden vid invandringstillfället är betydelsefull.

Barn som är små när de kommer till Sverige lyckas bättre i skolan än sina äldre syskon, det vet vi sedan tidigare. Rapporten visar att ankomståldern även spelar stor roll för den sociala och ekonomiska integrationen i vuxen ålder. Den som invandrar som tioåring har t.ex. i genomsnitt 6 procentenheter lägre chans att ha ett arbete i 30-årsåldern än ett syskon som föddes samma år som familjen kom till Sverige. Sannolikheten att bilda familj med någon från ursprungslandet ökar med hela 25 procentenheter för den som invandrade som tioåring, jämfört med den som föddes samma år som familjen invandrade.

...

Hanne C. Kavli och Marjan Nadin från Fafo har på uppdrag av den norska regeringen undersökt hur familjeliv och jämställdhet fungerar i invandrade familjer. Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier ger en intressant inblick i de värderingsskillnader som finns mellan olika invandringsgrupper i t.ex. synen på familjebildning, hemarbete och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Telemarksavisa rapporterar från presentationen av studien.

Inga kommentarer: