onsdag 7 oktober 2009

Nederländerna inför ännu striktare regler för anhöriginvandring

Nederländerna har länge haft en lagstiftning som ställer krav på integration för att få invandra och stanna permanent i landet. Ett exempel är att den som vill komma till Nederländerna för att gifta sig behöver ha grundläggande språkfärdigheter innan han eller hon tillåts resa till landet.

Nu tänker regeringen införa ytterligare krav.

The new measures are intended to protect both Dutch society and the imported women, as they often are relegated to a position of dependency and subservience when they arrive in the Netherlands, Integration Minister Eberhard van der Laan said.

"Because of their lack of knowledge of the Dutch language, their low level of education and unfamiliarity with institutions, there is a risk that these women will not be adequately able to bring up their children to be proper citizens," Van der Laan said, adding this may cause children to become school dropouts or criminal.

Migrants will be required to have job training upon arrival in the Netherlands, the news agency said.

Inga kommentarer: