torsdag 15 oktober 2009

På EU-konferens i Malmö

Jag har förmånen att befinna mig på det svenska ordförandeskapet EU-konferens på temat Arbetskraftsinvandring och dess utvecklingspotential i Malmö.

Konferensen har två övergripande teman: (1) Arbetskraftsinvandring och (2) den cirkulära migrationens utvecklingspotential. Syftet är att konferensen ska bidra till policyutvecklingen inom EU på dessa två områden: arbetskraftsinvandring, samt cirkulär migration och dess koppling till utveckling.

Det går att ladda ner en hel del bakgrundsmaterial på hemsidan för svenska ordförandeskapet.

Inga kommentarer: