söndag 25 oktober 2009

Integrationstest i Danmark, Tyskland, Frankrike och Nederländerna

I Sverige tolkas den gemensamma EU-politiken ofta som att den driver på en mer restriktiv migrationspolitik, medan EU i själva verket är den enda motvikten till ett "race to the bottom".

En stor majoritet av EU:s medlemsländer har infört integrationstest. Integrationstest gäller för att få invandra, för att få permanent uppehållstillstånd och/eller för att bli medborgare. Samtidigt har EU utvecklat en gemensam migrations- och integrationspolitik som garanterar tredjelandsmedborgare vissa rättigheter, rättigheter som sätter gränser för vad medlemsländerna tillåts bedriva för politik. Vissa rättigheter är absoluta, medan andra delar av den gemensamma politiken innebär tolkningar. Vad innebär t.ex. den ömsesidiga anpassning som EU:s integrationspolitik ska utgå ifrån?

Sergio Carrera och Anja Wiesbrock har skivit en rapport som tar upp dessa frågor: Civic Integration of Third-Country Nationals: Nationalism versus Europeanisation in the Common EU Immigration Policy. De redogör för politiken i Danmark, Nederländerna, Frankrike och Tyskland och relaterar den till EU:s gemensamma politik. De fyra länderna tillhör länder som det senaste decenniet ställt allt högre krav på integration för att få invandra och stanna i landet. Rapporten redogör för en politik som numera är normal politik i de flesta medlemsländerna, men ännu helt främmande för oss i Sverige, och hur det relaterar till EU:s gemensamma migrations- och integrationspolitik.

Inga kommentarer: