fredag 2 oktober 2009

Språket viktig faktor för att förklara arbetsmarknadsintegration

Invandrare i Kanada klarar sig sämre idag än under tidigare decennier. En ny rapport, Literacy Matters av Bank Financial group, förklarar det med allt sämre språkkunskaper hos dem som invandrar. Invandrare med svaga färdigheter i engelska eller franska har betydligt lägre sysselsättning och de som har arbete har betydligt lägre inkomster.

Newcomers to Canada are facing significant literacy challenges in the two official languages and it is impairing their labour market outcomes. Weaker-than- desirable proficiency in English and French amongst newcomers is leading to higher unemployment, social isolation, lower earnings and is exposing many immigrants to living in poverty for some period of time after arriving in Canada.

Inga kommentarer: