torsdag 22 oktober 2009

Omorganisation av migrations- och integrationsfrågor i Norge

Den nya organisationen av departementen i Norge ser ut som en kopia av den svenska. Integrationsfrågorna flyttas från Arbetsmarknadsdepartementet till ett nytt departement för ungdomar, jämställdhet och integration. Migrationsfrågorna överförs till Justitiedepartementet. Det innebär att migrations- och integrationsfrågorna får samma hemvist som i Sverige. Audun Lysbakken (SV) blir minister för integrationsfrågor.

Precis som i Sverige är migrations- och integrationspolitiken en stor utmaning. Allt fler asylsökande söker sig till Norge och det gäller särskilt ensamkommande barn.

So far this year 13,379 asylum seekers have arrived in Norway. This is nearly as many as for the whole of last year, when around 14,400 applied for asylum. 1612 applied in September alone.

This is 66 more than in September last year, according to fresh figures from the Immigration Directorate (UDI).

Around 14 per cent of the assylum seekers clasify themselves as single minors.

Of the near 14,000 asylum seekers who have arrived this year, 24 per cent come from Afghanistan, 15 per cent from Eritrea, 11 per cent from Somalia and 7 per cent from Iraq.

Inga kommentarer: