lördag 10 oktober 2009

Danmarks 24-års-regel gör att ungdomar med utländsk bakgrund flyttar till Sverige

Under perioden 2002-2004 införde Danmark en 24-årsregel, som innebar en rad förslag som begränsar möjligheten att gifta sig med en person utanför EU och bo tillsammans i Danmark. Reglerna påverkar särskilt personer med utländsk bakgrund eftersom det gör det svårare för dem att ingå äktenskap med en partner från ursprungslandet. Socialforskningsinstitutet har studerat konsekvenserna av lagen och kommer fram till flera intressanta resultat.

De strängare reglerna för familjeåterförening har lett till att ungdomar från "etniska minoriteter" gifter sig senare - och därmed har det skett en minskning av antalet familjeåterföreningar med makar från deras ursprungsländer. Reglerna har däremot inte lett till att fler människor gifter sig med personer bosatta i Danmark - oberoende bakgrund. Äktenskapsmarknaden inom Danmark verkar alltså vara begränsad.

Utvandringen till Sverige bland "etniska minoritetsgrupper" har ökat. Framför allt är det ungdomar med pakistansk bakgrund som väljer att bo i Sverige.

Läs pressmeddelandet, lyssna på en intervju med Garbi Schmidt om studiens resultat eller ladda ner hela rapporten Ændrede familiesammenføringsregler. Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter?

Inga kommentarer: