onsdag 21 oktober 2009

Ny avhandling om integration

Imorgon disputerar nationalekonomen Lina Andersson med avhandlingen Essays on economic outcomes of immigrants and homosexuals vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet.

En slutsats i avhandlingen är att jobbskatteavdraget, genom att öka sysselsättningen och antal arbetade timmar, kan vara ett sätt att stärka arbetsmarknadsanknytningen bland ensamstående invandrarkvinnor med låga inkomster.

Andra frågor som avhandlas är egenföretagande bland invandrare. Resultaten visar att familjetraditioner har större betydelse för invandrare än för infödda för benägenheten att starta eget företag. En slutsats är därför att ett främjande av egenföretagande bland invandrare i nuvarande generation, kommer att öka andelen företagare även i efterföljande generationer.

I avhandlingen används även fältexperiment för att studera diskriminering av invandrare och homosexuella på bostadsmarknaden. Det är ett faktum att personer med arabisk/muslimsk bakgrund diskrimineras på hyresbostadsmarknaden i Sverige. I en av artiklarna undersöks om ökad information om den sökande kan minska denna diskriminering.

Hela avhandlingen går att hämta här.

Inga kommentarer: