tisdag 6 oktober 2009

Medborgarskap ökar sannolikheten för arbete

Min fd. kollega Pieter Bevelander har tillsammans med Ravi Pendakur skrivit ett intressant Working Paper om effekten av medborgarskap, Citizenship, Co-ethnic Populations and Employment Probabilities of Immigrants in Sweden. Jag hade förmånen att läsa en tidigare version på en konferens i somras och överraskades av resultaten. Jag hoppas att fler forskare kommer att ge input och kommentarer på studien vars resultat i högsta grad är policyrelevanta.

Två viktiga resultat av studien:
* acquisition of citizenship makes a real difference to the probability of obtaining employment. Foreign-born men and women who acquire citizenship are far more likely to be employed than those who do not.
* the impact of the co-immigrant population is particularly important for immigrants from Asia and Africa, immigrant groups that also have the lowest employment rate.

Därav drar forskarna slutsatsen att:
* tightening up citizenship regulations may result in decreased employment opportunities for immigrants in receiving countries. This could have the effect of actually increasing social welfare costs.

5 kommentarer:

gudmundson sa...

Wow. Kontraintuitivt!

Mikael Hellström sa...

Intressant. Får titta på studien och se om det står något om varför det är så. Jag menar, ur rent juridisk synvinkel finns det väl ingen arbetsrättslig skillnad mellan personer med PUT och medborgarskap, så det borde inte finnas några formella skäl sådana skillnader mellan personer i de två grupperna. Det är ju som bekant väldigt få befattningar i Sverige där medborgarskap är nödvändigt för anställning...

August49 sa...

Ang slutsaten att striktare medborgarskapskrav leder till att färre invandrare får jobb: Kanske det - men varför inte motsatsen: Varför skulle inte också invandrare kunna ta sig över också en höjd ribba?/Göran L

Emil sa...

Mikael. Forskarna har en hypotes om att arbetsgivare hellre anställer personer som är svenska medborgare.

In a country where the barriers to non-citizens are relatively few, why might citizenship help in employment prospects? Spence (1973) argues that observable characteristics act as signals to employers about the potential risk of hiring new employees. Within this context, citizenship may act as a signal to employers about an immigrant’s commitment to remaining in Sweden. Hiring a citizen thus reduces transaction and risk costs to employers because they can be more certain that the new employee will remain in the position.

Personligen tror jag att det också kan bero på selektion, för trots att forskarna kontrollerar för en rad faktorer är det så att nästan alla i de grupper där medborgarnapet visar på en positiv effekt för sannolikheten att vara sysselsatt blir medborgare. Vilka är det då som inte blir medborgare? Jo, personer som kanske inte befinner sig i Sverige längre eller personer som begått brott.

Men, som sagt, resultaten är värda att ta på stort allvar och granskas av forskarvärlden. Dessutom kanske effekten av medborgarskap skulle vara ännu större om det fanns t.ex. krav på språkkunskaper för medborgarskap.

Håkan Åberg sa...

Man kanske måste se till de anledningar som gör att medborgarskapsansökningar inte beviljas. De största anledningarna, förutom att det söks efter för kort tid i Sverige, är ju brottslighet, skulder hos kronofogden eller långa vistelser utanför Sverige. Det är ju anledningar som pekar på en svag anknytning till den svenska arbetsmarknaden. Intressantare är ju att finna gruppen som väljer att inte bli svenska medborgare trots att de har möjligheten och se hur deras chanser utvecklas.