tisdag 13 oktober 2009

Undersökning om danskarnas syn på invandringens effekter

Den danska tankesmedjan CEPOS har undersökt hur danskarna ser på invandringens effekter. Resultatet visar att 47 procent av de tillfrågade tycker att de positiva och negativa effekterna av invandring är jämnt fördelade, medan 32 procent är övervägande negativa och 18 procent övervägande positiva. Mest negativa är befolkningen (70 procent) över invandringens effekt på jämställdhet mellan män och kvinnor.

En slutsats är att befolkningen mer är oroad över de sociala problem som de upplever följer av invandring (arbetslöshet, kriminalitet, problem i skolor) än av olika personers livsstil (religiositet och förhållningssätt till alkohol).

CEPOS menar därför att den negativa inställning som finns till invandring i Danmark beror mer på de sociala problem som befolkningen upplever som en följd av invandringen än av främlingsfientlighet. En mer effektiv rättspolitik, ökat deltagande på arbetsmarknaden och ordning och reda i skolan bör därmed leda till en mer positiv inställning till invandring enligt författarna.

Inga kommentarer: