onsdag 21 oktober 2009

Slut på positiv särbehandling i gymnasieskolan

Det är inte bara i Sverige som den positiva särbehandlingen av vissa grupper i utbildningsväsendet utmanas och är på tillbakagång. Nu avskaffas delar av den positiva särbehandlingen för nyanlända invandrare i de nederländska gymnasieskolorna.

Invandrare i gymnasieskolan kommer inte längre att särbehandlas genom att tillåtas ha sämre resultat på proven. Tidigare har elever som varit i landet kortare tid än sex år tillåtits att ha sämre resultat.

Men en viss form av särbehandling kommer enligt uppgift att finnas kvar. De nya reglerna innebär att elever kan fortsätta att använda ordbok och ges mer tid att slutföra sina prov. Det är samma regler som gäller för studenter som har dyslexi.

Inga kommentarer: