torsdag 8 oktober 2009

ESO presenterar studie av invandringens ekonomiska betydelse

Det påstås ofta i den offentliga debatten att invandringens ekonomiska effekter mörkas. Nu bjuder Expertgruppen för studier i Offentlig Ekonomi (ESO) in till seminarium om Invandringens ekonomiska betydelse.

Inbjudan presenteras som följer:

Ökad invandring av människor i arbetsför ålder är i grunden en tillgång för ekonomin. Invandringens ekonomiska effekter är ändå något som debatteras flitigt. Vilken betydelse har invandringen för de offentliga finanserna? Kan en förändrad invandring underlätta försörjningen av en åldrande befolkning? Dessa frågor behandlar professor Jan Ekberg i en ny rapport till ESO.

Inga kommentarer: