onsdag 7 oktober 2009

Mångfald är inget exotiskt

SCBs nya uppgifter om hur stor andel av barn och ungdomar i Sverige som har utländsk bakgrund visar tydligt att invandring och mångfald inte är ett randfenomen utan någonting som präglar hela samhället. Sverige är numera ett av västvärldens stora invandringsländer. 17 procent av alla barn under 18 år har utländsk bakgrund. För 10 år sedan var andelen 13 procent. De senaste fem åren har Sverige haft en lika stor invandring som t.ex. Kanada mätt som andel av befolkningen.

Inga kommentarer: