torsdag 22 oktober 2009

I vårt kära grannland

Jag har förmånen att befinna mig i Vasa, Finland, där jag ska träffa kollegor och tala på en konferens om integration. Medan jag åker till Finland läser jag i Yle att många ungdomar med utländsk bakgrund funderar på att lämna landet.

According to a survey carried out by TAT Group, SEK PRO and 15/30 Research, the integration of young immigrants into Finnish society is a long process. For many, building a life in Finland is not on their agenda.

Youths with a Russian, Estonian or Somali backgrounds often do not consider themselves Finns, even if they have resided in the country for most of their lives and are Finnish citizens.

On the contrary, they maintain a strong individual cultural identity and an awareness of where home is. The study says they refer to themselves as Russian, Estonian or Somalian - and are proud of the fact.


Men med endast 55 intervjuer som grund tar jag inte studien på allt för stort allvar, i varje fall inte mer än den i Sverige uppmärksammade studien om hur det är att bära slöja i Malmö där 19 personer intervjuades.

Inga kommentarer: