onsdag 30 juli 2008

Det behövs fler som Marit Wager

Marit Wager är en sällsynt person i migrationsdebatten genom att hon är en stark försvarare av asylrätten, nyligen genom att uppmärksamma situationen för etniska minoriteter i Irak och statslösa palestinier, och samtidigt en stark kritiker av de systemfel som leder till att personer genom bedrägerier kan utnyttja den svenska invandringspolitiken. Vi behöver fler som henne, för som Marit själv brukar skriva: Det är inte svart eller vitt, det är svart och vitt.

Ett exempel från hennes blogg:

Nya sätt att lura sig in i Sverige.

Det senaste man kommit på vad gäller att sko sig på svenskarna och lura det svenska asylsystemet har nu visat sig. Nämligen:

Personer som på falsk grund fått asyl i Sverige i falsk identitet, begär att få ut en resehandling. Resehandlingen kan utfärdas av Migrationsverket om personen ifråga har fått flyktingförklaring eller så får han ett nytt pass på sitt hemlands ambassad (som har dålig koll…) i den nya identiteten.

Nu finns den “nye personen” på riktigt. Då tar han sitt riktiga pass, som han har haft gömt någonstans, och så reser han hem. Hem till det land han absolut måste ha skydd gentemot och därför har fått uppehållstillstånd i Sverige… Väl i hemlandet söker han uppehållstillstånd på anknytning i sin riktiga identitet. När han sedan har fått PUT (permanent uppehållstillstånd) så har han två tillstånd, i två olika namn: ett PUT på grund av asyl och ett PUT på grund av ankytning.


Detta bedrägeri visar bland annat på behovet av att inte automatiskt ge permanent uppehållstillstånd för alla som bedöms ha skyddsskäl - och särskilt inte för personer utan identitetshandlingar.

Uppföljning av debatten om religiös särbehandling

För några dagar sedan skrev jag om konflikten mellan principen om likabehandling och religiösa krav på särbehandling. Bakgrunden är att Amal Mohamud, 32, hade blivit inbjuden tillsammans med sina jobbarkompisar att besöka Casino Cosmopol för en kickoff. När sällskapet skulle gå in blev det stopp för Amal Mohamud. Anledningen var att hon bar huvudduk. Huvudbonader är inte tillåtet på kasinot. Min huvudsakliga ståndpunkt är att diskriminering borde handla om krav på likabehandling, inte krav på särbehandling. Diskrimineringsombudsmannen borde inte ta upp fall där individer utan framgång kräver att bli särbehandlade.

Alla kan inte särbehandlas

Johannes Forssberg, Expressens ledarsida, påpekar att många anmälningar om diskriminering inte handlar om krav på likabehandling utan på särbehandling.

Diskrimineringsombudsmannen har tagit sig an ett antal ärenden där religiösa människor känt sig kränkta för att deras specifika religionsutövning varit oförenlig med regler som i sig inte syftar till särbehandling.
I ett antal fall har kvinnor uppfattat det som diskriminerande när de portats från badhus efter att - i strid mot hygienregler - ha haft tjocka kläder på sig.
I ett annat ansåg sig en kvinna diskriminerad för att hon inte fick vara långärmad i vården - också det ett brott mot hygienföreskrifter.


Han påpekar också det självklara att det är en mänsklig rättighet att klä sig hur man vill, men inte på Casino Cosmopol.

Forssbergs argument mot särbehandling är inte principiellt starka utan främst pragmatiska:

"Varje demokrati behöver ett starkt skydd för minoriteter, men när olika grupper kräver olika särregler inom alltfler områden blir det svårt att hålla ihop samhället.
Det är framför allt ingen väg mot tolerans. Gruppidentitetstänkandet riskerar att utmynna i splittrande strider där olika kategorier slåss om utrymme för sina ömma tår.
"

Slöja är frivilligt

Bloggaren och debattören Johan Ingerö är bra på att påpeka det som är så självklart att det ofta tappas bort i debatten. I detta fallet att bärande av slöja faktiskt är ett fritt val.

Men Amal Mohamud har ändå anmält händelsen till Diskrimineringsombudsmannen eftersom hon anser att det är orimligt att slöjan likställs med huvudbonader. Den är, enligt henne, ingenting "hon vill eller kan välja bort".

Vad hon vill vet hon väl bäst själv, men att hon inte kan är faktiskt struntprat. I ett fritt och demokratiskt samhälle väljer vi själva i vilken utsträckning vi vill följa religiösa påbud.


Ingerö kommer också med pragmatiska argument om att "ta seden dit man kommer". Att den som av ett eller annat skäl inte vill underkasta sig reglerna på ett ställe bör undvika att gå dit.

Det betyder även att olika regler kan gälla på olika ställen. En icke-muslimsk kvinna som vill besöka en moské bör självklart bära slöja under besöket - och enligt samma princip är det självklart att det finns miljöer där slöjor inte fungerar.

tisdag 29 juli 2008

Blandade internationella nyheter

* Regering och domstol bråkar om migrations- och integrationspolitik i Nederländerna. Domstolar har i flera fall underkänt regeringens regler, bland annat försörjnings- och integrationskrav för att få uppehållstillstånd för giftermål. Domstolar menar att reglerna strider mot Europeisk lag medan regeringen anklagar domstolarna för att obstruera regeringens politik.

* Kanada försöker stävja inflödet av tjeckiska asylsökande. Hundratals tjecker, i stort sett alla Romer, har sökt asyl i Kanada det senaste året utan att ha chans att få stanna. Kanada kräver insatser från Tjeckien och hotar med att införa visumkrav.

* Italienska regeringen har utfärdat nationellt undantagstillstånd för att hantera den "illegala invandringen". De senaste 7 månaderna har 13 000 afrikanska migranter landstigit med båt i Italien.

söndag 27 juli 2008

Likabehandling eller religiös särbehandling?

GT rapporterar idag om ett fall där principen om likabehandling kommit i konflikt med krav på särbehandling på grund av religion. Jag har sagt det tidigare. Det är ytterst viktigt att vi en gång för alla får klarhet i vad som gäller så att vi slipper dessa ständiga klagomål om diskriminering. Antingen får allmänheten acceptera särbehandling, eller så får religiösa acceptera att bli behandlade som alla andra. Jag föredrar självklart det andra alternativet.

Säkerhet och identifiering

Det var i slutet av maj som Amal Mohamud, 32, hade blivit inbjuden tillsammans med sina jobbarkompisar att besöka Casino Cosmopol för en kickoff.
När sällskapet skulle gå in blev det stopp för Amal Mohamud.
Anledningen var att hon bar huvudduk. Huvudbonader är inte tillåtet på kasinot.
- Skälet enligt personalen var att jag kunde gömma något under huvudduken och att jag inte kunde identifieras ordentligt.


Casinot har alltså ett generellt förbud mot huvudbonader för att kunna identifiera personer och av säkerhetsskäl. Jag har själv gått på casino Cosmopol i Malmö och de kräver att man identifierar sig och fotograferas (vid första besöket) för att komma in. Kepsen var förbjuden och hängdes in med jackan. Damen som anser sig diskriminerad anser sig alltså av religiösa skäl få slippa de regler som gäller alla andra.

Huvudduk ingen huvudbonad!?

Hon erkänner behovet av reglerna, ändå anser hon sig kränkt och diskriminerad.

Amal Mohamud förstår att kasinot måste kunna identifiera sina besökare men att hennes huvudduk inte kan kallas en huvudbonad.
- Jag bär den på grund av min religiösa tro. Det är inget jag vill eller kan välja bort.


Vad är en huvudduk om inte en huvudbonad? Ännu en gång krockar alltså religiösa människors önskemål mot regler som ställts upp för allas bästa. I sådana fall handlar det, enligt mitt sätt och se det, inte om diskriminering. Antingen får den religiösa anpassa sig till de generella regler som gäller alla eller avstå. Och hur ska personal och andra som kommer i kontakt med religiösa veta exakt hur personer vill bli särbehandlade och om det är tillåtet?

lördag 26 juli 2008

Nya lagar i Storbritannien för att förhindra tvångsgifte

Storbritannien är senaste landet, i en lång rad av länder, som inför regler för att förhindra tvångsgifte. Det gäller nya äktenskap och bestämmelserna för inresa och uppehållstillstånd för den partner som inte är EU-medborgare. De nya reglerna innebär:

- Minimiåldern för att gifta sig med en icke-EU medborgare höjs från 18 till 21 år.
- Skriftligt löfte om att lära sig engelska, vilket annars leder till indraget uppehållstillstånd.
- Giftermål och namnet på make/maka måste registreras innan man lämnar landet, annars godkänns inte äktenskapet.

Reglerna innebär alltså att familjer inte kan gifta bort sina barn utan att myndigheterna vet om det. Det är otroligt dåligt av svenska regeringen att man inte beslutat om liknande regler i Sverige. Regler som dessa både skyddar och minskar oron för många ungdomar som är rädda för att bli bortgifta. Den nya svenska lagen om att förbjuda tvångsgifte räcker inte långt.

Jacqui Smith, inrikesminister, har uttalat sig:

Forced marriage leads to victims suffering years of physical and mental abuse and in extreme cases unlawful imprisonment and rape. It has no place in our society. The Government is determined to do everything it can to stamp it out and to ensure that victims receive the help and support they need. That is why we are raising the age limit for visas, checking anyone entering into a marriage does so of their own free will and demanding that those coming to the UK learn English.

torsdag 24 juli 2008

Min före detta chef får 40 000 kronor på grund av diskriminering

Södertälje kommun betalar 40 000 kronor till min före detta chef Abdullahi Aress för att han inte går vidare till domstol med sin anmälan om etnisk diskriminering. Abbe, som vi kallade Abdullahi Aress, var min chef när jag jobbade på Integrationsverkets samhällsanalysavdelning. Vi samarbetade också en hel del, på lite mer jämlika villkor, när jag var utredare på gd-staben i samma myndighet. Vi kom inte alltid överrens, men visst har Abbe chefsegenskaper.

Kommunens chefsbesättning är märkbart fri från etnisk mångfald.

Ungefär 40 procent av invånarna i Södertälje kommun har annan etnisk bakgrund än svensk. Men bilden av chef­erna på visar på något annat.

De elva kontor som finns på kommunen styrs alla av personer som saknar annan etnisk bakgrund – i alla fall av namnen att döma.

Likaså deras 40 underchefer, om man bortser från ett par tyskklingande namn och från chefen för demokrati- och mångfaldsenheten.


Anders Lago (s), kommunstyrelsens ordförande, kommer med samma gamla trötta förklaringar:

En anledning till att chefsbilden är så homogen, menar Lago, är att det saknas sökande med annan bakgrund som har tillräcklig kompetens.
- Jag vet att vi jobbar aktivt med det, men jag vet också att det inte har varit lätt när vi rekryterar chefer, säger han.


Snacka om att döma ut 40 procent av de egna kommuninvånarna.

Regeringen prioriterar vidarebosättning av kvotflyktingar

Migrationsminister Tobias Billström skriver idag på DN debatt om vikten att utveckla vidarebosättningen av kvotflyktingar inom EU samarbetet.

Vidarebosättning är ett utmärkt sätt att se till att just de mest skyddsbehövande ges skydd, till exempel utsatta minoritetsgrupper. Större engagemang från EU:s medlemsstater i UNHCR:s vidarebosättningsprogram skulle vara ett välkommet sätt att ge fler skydd i Europa.

Sverige och fem andra medlemsstater erbjöd i vintras stöd, hjälp och kunskapsutbyte till de länder som idag inte har någon erfarenhet av samarbete med UNHCR. Under det svenska ordförandeskapet i EU nästa höst kommer vi att prioritera arbetet med vidarebosättning i samband med utformningen av EU:s gemensamma asylsystem.


Utmärkt initiativ. Förhoppningsvis kan det kunskapsprojekt om vidarebosattas arbetsmarknadsintegration jag är projektledare för på Malmö Högskola bidra till att förverkliga regeringens ambitioner.

onsdag 23 juli 2008

Spanska regeringen vill repatriera 100 000 invandrare

Den spanska regeringen tänker erbjuda arbetslösa invandrare pengar för att återvända till deras ursprungsländer och stanna där i minst tre år. Målgruppen för förslaget är 100 000 invandrare från 19 länder, men regeringen tror att endast mellan 10 och 20 000 personer kommer att nappa på erbjudandet.

Undra om det var förslag som detta migrationsminister Billström menade när han nyligen uppmanade Mona Sahlin att ta lärdom av Spaniens migrationspolitik? Tror knappast det!

tisdag 22 juli 2008

Mer fokus på möjligheterna, tack!

Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan Captus, är en flitig skribent på tidningarnas debattsidor. Härom dagen skrev han en debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Visst kan invandrare ta sig fram”.

Enligt Nima beror den bristande integrationen "i huvudsak på samhällssystemens utformning. Kombinationen av generösa bidragssystem, höga skatter, en rigid arbetsmarknad, platta lönestrukturer och svårigheter att starta och driva småföretag."

Samtidigt:

De invandrare som utbildar sig, arbetar hårt och har en positiv attityd till samhället lyckas ofta ta sig fram. Att inte tillräckligt många invandrare väljer denna väg, ja det beror delvis på att medier och debattörer opportunt beskriver Sverige som genomgående rasistiskt.

En sådan bild ger uppmärksamhet, men det skapar en destruktiv och negativ inställning hos unga invandrare som spär på segregationen.


Jag håller med Nima om att bilden av möjligheterna för invandrare i Sverige utmålas alltför negativt. Internationella studier visar att svenskarna har bland Europas mest positiva attityder till invandring och etnisk mångfald och den bästa alternativt mest "generösa" integrationspolitiken. Andra forskningsstudier visar att utbildning lönar sig lika bra för utrikes födda som inrikes födda. Mer fokus på möjligheterna hade inte varit fel.

måndag 21 juli 2008

Tips på måndagsläsning

Snart exporteras falafel från Malmö till hela världen. Kul, men mindre kul är att priserna på falafel i Malmö ökat med 100 procent på några få år.

Invandrare vill inte bo i Norrland. Jag klandrar dom inte.

Nogger black har blivit bok. Jag har fortfarande svårt att se antirasismen.

Domstol i Nederländerna underkänner de integrationstest som anhöriga måste genomföra innan de får inresetillstånd till landet. Men krav på språkkunskaper och samhällskunskap kvarstår för att få stanna permanent i landet.

söndag 20 juli 2008

Löst tyckande om migration i Expressen

Expressens ledarsida bidrar idag till raden av ledare och debattartiklar som tycker att migration till Sverige är bra och att det behövs mer invandring. Jag skriver tycker, för i frågan om invandring verkar det, till skillnad från andra samhällsområden, som att fakta inte behövs.

Som vanligt från liberalt håll används Legrain som bevis på att invandring är en vinstaffär:

Invandringen är nämligen, som bland annat ekonomen Philip Legrain visat i sin bok "Immigrants - Your Country Needs Them", en vinstaffär för samtliga parter. Särskilt som den rika världens befolkning blir allt äldre.

Men faktum är att Legrain i sin bok till regeringens globaliseringsråd skriver att invandringen till Sverige idag är kostsam, men att det inte behöver vara på det viset. Han föreslår bland annat att vi avreglerar arbetsmarknaden så att invandrare tillåts konkurrera om jobben med hjälp av lägre löner och att invandrare inte ska få tillgång till trygghetssystemen. Då, menar Legrain, kan också Sverige tjäna på invandring.

Legrain visar alltså inte alls i sina böcker ATT migration är lönsamt för alla, utan att den kan vara det om man genomför de liberala reformer han skissar fram. Det handlar alltså om en normativ vision, inte en empirisk undersökning.

Sedan konstaterar Expressen att det mesta är politikens fel att integrationen inte fungerar, men utan att föreslå ett enda förslag till förändring. Än en gång sågas politiken utan att vi kan ana en skymt av vad alternativet är. Fler invandrare, det är det enda förslag jag kan se i artikeln.

Att invandringspolitiken, i synnerhet integrationsaspekten, varit katastrofal är inte invandrarnas fel. Faktum är att vi behöver inte bara en mycket bättre migrations- och integrationspolitik utan också många fler invandrare.

Jag ser, likt Expressens ledarsida, gärna att Sveriges befolkning ökar i antal. Men i så fall behövs en politisk omläggning av stora mått så att den befolkning som redan bor i landet slipper betala miljarder varje år till dem som invandrar. Till dess en sådan politik införs är invandring ingen tillgång utan en belastning. Hur mycket än jag, expressens ledarsida eller någon annan önskar att det vore annorlunda.

Flemming Rose om muhammedkarikatyrerna

Gabriel Byström har för Göteborgspostens räkning träffat Jyllands-Postens kulturchef Flemming Rose för ett samtal om värderingar, yttrandefrihet och hur det är att leva under hot. Han menar att krisen som följde på publiceringen visar att den mångkulturella integrationsmodellen misslyckats.

Själv tycker Flemming Rose att Muhammedkrisen markerade den multikulturalistiska modellens sammanbrott i Europa.

- För mig handlar Muhammedkrisen om en likabehandling av alla grupper. Inte att man ska kräva mer eller mindre av muslimer utan samma sak som man kräver av andra. I det ligger ett erkännande och en inkludering.


Här ser vi åter avvägningen mellan särbehandling och likabehandling. Eftersom religiösa tolkningar skiljer sig så pass mycket åt, och för att slippa självutnämnda talesmän som kräver olika typer av särbehandling i religioners namn, är det antagligen bäst att hålla fast vid likabehandlingsprincipen.

fredag 18 juli 2008

Supporter av mångkulturalism ny diskrimineringsombudsman

Den 1 januari 2009 slås de befintliga myndigheterna DO, HomO, HO och JämO ihop till en ny myndighet. Katri Linna blir chef för nya diskrimineringsmyndigheten och ny DO.

Linna är känd som stridbar ombudsman mot etnisk diskriminering. Hon och hennes myndighet har gång på gång drivit diskrimineringsmål där krav på särbehandling på grund av etnicitet och religion har prioriterats över principen om likabehandling mellan män och kvinnor. Linjen myndigheten har drivit har varit extremt mångkulturalistisk.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av den nya myndigheten nu när Linna också får ansvar för att motverka diskriminering av kvinnor och andra. Förhoppningsvis blir fokus nu på likabehandling istället för särbehandling.

Uppdatering:

Både Dick Erixon och Svenska Dagbladets ledararsida skriver om nya DO och hennes vurm för särbehandling på grund av etnicitet och religion.

Ännu en kort blänkare om mitt nya jobb

Nyhet från Malmö Högskola:

Rubrik: 2,3 miljoner kronor till forskningsinstitutet MIM på Malmö högskola.

torsdag 17 juli 2008

Snacka om kulturkrock

Per Gudmundson tipsar i Svenska Dagbladets ledarblogg om en roande historia där Libyens diktator Muammar Khadaffi talar kulturkrockar.

Våra kulturer är helt olika. I Skandinavien går folk omkring nakna. Kan du gå naken i Tunisien, Algeriet, Egypten eller Libyen? Du skulle stenas och spärras in på mentalsjukhus. Men i Skandinavien är det vanligt att man ser folk gå omkring nakna. Det är deras kultur. Är det möjligt att forma en union mellan någon som är naken och någon som tycker att detta är vansinnigt?

En titt på sverigedemokraternas invandringspolitiska program

Flera läsare har frågat mig vad jag tycker om sverigedemokraternas politik. Jag har inte studerat hela deras partiprogram, men tittat närmre på det invandringspolitiska program som Sd antog vid riksårsmötet 2007.

Några synpunkter:

* Den stora delen av de konkreta förslagen i sverigedemokraternas program ligger i den europeiska mittfåran. Det gäller till exempel förslag som a) en mindre generös asylpolitik (än vad Sverige har idag), b) att överge principen om permanenta uppehållstillstånd, c) krav på ordnade ekonomiska förhållanden för att bevilja anhöriginvandring och d) integrationskriterier för att bli medborgare. När det gäller frågor som dessa är Sverigedemokraternas linje lik de flesta europeiska ländernas politik medan de etablerade partierna intar en hållning som är mer ”extrem” i förhållande till andra stora invandringsländer. Jag skulle gärna se att övriga partier ändrar sin politik i denna riktning för att på så sätt ha ett mer normalt förhållningssätt till migration och integration.

* Skötsamhet eller inte spelar ingen roll för Sverigedemokraterna. De flesta länder vill styra sin invandring så att de drar nytta av den. Ett sätt är att förändra sammansättningen av dem som invandrar till mer ”produktiva” invandrare och att genom incitament och lagar belöna dem som sköter sig och bidrar till samhället. Men Sverigedemokraterna resonerar inte på det sättet. Enligt dem ska en person som flyr till Sverige omedelbart återvända om skyddsskälen försvinner. En flyktinginvandrare tillåts inte påverka sin möjlighet att få stanna permanent i landet genom att t.ex. vara självförsörjande. Sverigedemokraterna är i princip mot all invandring, också arbetskraftsinvandring. Här håller jag inte med. Volymen på invandringen har för mig ingen betydelse så länge som den inte leder till stora kostnader eller andra negativa konsekvenser. Om invandring är bra eller inte är en empirisk fråga och alla borde genom flit och driftighet ha chansen att påverka sin framtid.

* Sverigedemokraterna har en förlegad syn på ”svenskhet”. En stor del av politiken skulle jag vilja beteckna som bakåtsträvande och direkt destruktiv och det är deras vurmande av en diffus ”svensk” kultur. Det är en sak att stå för en assimilationspolitik a la USA, och en helt annan sak att önska sig 50 år tillbaka i tiden till en daterad folkhemstanke. Partiet hyllar den ”svenska välfärdsmodellen”, vill främja befolkningens homogenitet och åter sammanföra staten och kyrkan. Det går emot mina politiska övertygelser och strider mot mycket som jag är övertygad om kännetecknar framgångsrika stater. Det sista vi behöver är en tillbakagång till det urtråkiga och ofria 70-tals-sverige. Staten bör vara neutral inför olika individers livsprojekt så länge som de inte bryter mot statens lagar. Sverigedemokraternas användning och tolkning av assimilationsbegreppet ställer jag mig helt främmande inför.

onsdag 16 juli 2008

Slöja leder till autism?

Nu misstänker läkare att slöja ökar risken för autism.

Slöjan måste vara bland det mest korkade mänskligheten hittat på. Ett mer synligt tecken på underkastelse, vidskepelse och kvinnlig underordning är svårt att hitta på.

115 miljoner till 52 projekt

Migrationsverket har nu publicerat hela listan på projekt som beviljats medfinansiering av europeiska flyktingfonden. 115 miljoner kronor har fördelatas på 52 utvecklingsprojekt. Flyktingfonden är ett redskap för EU att utveckla och främja en gemensam europeisk migrationspolitik. I den långa listan av beviljade projekt finns det jag tagit fram i samarbete med MIM/IMER på Malmö Högskola: Vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige. Jag ska göra allt för att de 2 318 643 kronorna ska komma till nytta. Här är delar av flyktingfondens motivering till att de beviljat oss pengar.

Projektet är mycket angeläget. Ingen uppföljning eller utvärdering är tidigare gjord...projektplanen är välarbetad och konkret...projektmålet tydliggjörs med ett antal delmål och metod och arbetssätt är väl genomtänkt...

Projektet är väl avgränsat och ska svara på ett antal frågor rörande vidarebosatta flyktingars integration i Sverige. Resultatet kan komma att påverka hela vidarebosättningskedjan, då det kan få betydelse för allt från uttagning av flyktingar, till hur bosättning bör se ut och hur mottagningen kan utvecklas. Resultatet av dessa studier ska sammanställas i en slutrapport och en antologi. Den sammanställda kunskapen ska anpassas och spridas till intressenter och beslutsfattare både nationellt och internationellt. Kunskapen kommer också att utgöra underlag för utveckling av hela vidarebosättningsprocessen samt ge underlag för utvecklingen av en gemensam europeisk hantering.

tisdag 15 juli 2008

Kd: "Politiska beslut bakom integrationsproblemen"

Så här sade Göran Hägglund (kd) i Almedalen om problemen med integrationen:

Många års misslyckad integrationspolitik har skapat problem. Vissa miljonprogramsområden har blivit problemområden.

Och det finns en integrationens byråkrati som verkar mala ner människor snarare än att ställa dem på egna ben.

En misslyckad integrationspolitik har lett till trångboddhet och socialt och ekonomiskt utanförskap. Och det är självfallet oacceptabelt att ungdomar stoppar brandkårens och ambulansens utryckningar i Ronna och Rosengård. Sådant fordrar förstås åtgärder.

Men lösningen ligger inte i att glömma bort att problemen i stor utsträckning är skapade genom politiska beslut. Det måste vi ta ansvar för.


Min undran är: Vilka är de politiska beslut som Hägglund menar skapat integrationsproblemen i Sverige? Om Hägglund vet det kan han ju också föreslå lösningar på den bristande integrationen. Som vanligt är det lätt att tycka, men svårare att vara konkret.

Vårdnadsbidraget förstärker utanförskapet

Sakine Madon skrev nyligen i Expressen om att det vårdnadsbidrag som Alliansen infört kommer att fördjupa utanförskapet och integrationsproblemen.

Bidragets mindre trevliga inlåsningseffekter kommer, precis som i Norge, där man var tidiga med att införa vårdnadsbidrag, drabba just de kvinnor och barn som behöver komma utanför dörren oftare.

Det är invandrarkvinnor och unga tonårstjejer i förorter, samt en handfull kd-kvinnor som oavsett bidrag stannar hemma med barn (för "barnens skull"), som kommer ännu lite längre bort från arbetsmarknaden.

Hur har kd och alliansen, som ständigt pratar om utanförskap, tänkt sig att förortskvinnor ska ta sig ur bidragsträsket? Hur har ni tänkt er att barn som inte lär sig svenska hjälps av att vara hemma med mamma som aldrig arbetar?


Dagis finns för att du (som kvinna) ska arbeta, vårdnadsbidrag finns för att du (som mamma) ska vara hemma i stället för att arbeta. Den som tycker att staten redan tar ifrån folk hutlöst mycket stålar bör rimligtvis argumentera för lägre skatter, inte krama ytterligare bidrag.

46 procent av kvinnorna födda i Afrika och Asien är sysselsatta. För nya stora invandringsgrupper är situationen ännu sämre: Irak 28%, Somalia 24% och Afghanistan 22%. Det sista vi behöver är en subventionering av fortsatt utanförskap och en ytterligare uppmuntran att bibehålla traditionella könsroller. Alliansregeringen har tidigare betonat arbetslinjen och på så sätt förbättrat situationen för utrikes födda på arbetsmarknaden, men vårdnadsbidraget går på tvärs mot den egna politiken.

söndag 13 juli 2008

Nytt jobb!

Semestern fortsätter och därmed inaktiviteten på Integrationsbloggen! Bloggandet försvåras ytterligare av att min bärbara dator slutat fungera.

Nytt jobb

I veckan fick jag de glada nyheterna att europeiska flyktingfonden valt att finansiera ett projekt om vidarebosatta flyktingars (även kallade kvotflyktingar) arbetsmarknadsintegration i Sverige som jag tagit fram i samarbete med Malmö Högskola. Den 1 september börjar jag som projektledare/forskare på MIM/IMER vid Malmö Högskola.

Intressant från den gångna veckan


I Nederländerna vill de undvika att tredje generationens marockaner har dubbelt medborgarskap.

Frankrikes linje om en tuffare och gemensam politik för migration inom EU vinner gehör.

Nya rapporter

The impact of migration from the new European Union Member States on native workers av Sara Lemos och Jonathan Portes. Visar att inflödet av migranter från EU:s nya medlemsländer inte påverkar arbetslöshet eller löner.

Non-Irish Nationals Living in Ireland, Central Statistics Office, Census 2006. Kartläggning av utrikes födda i Irland.

The Economics of Language: An Introduction and Overview av Barry R. Chiswick. Om språkets roll för arbetsmarknadsintegration.

Employment Assimilation of Immigrants in the Netherlands: Catching Up and the Irrelevance of Education av Aslan Zorlu och Joop Hartog. Visar att födelseland, inte utbildningsnivå, avgör framgångarna på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund.

Immigration and Integration: The Vicissitudes of Dutch 'Inburgering' av Leonard F.M. Besselink. Om utvecklingen av den nya integrationsmodellen med integrationskrav och främjande av medborgarskapet.

måndag 7 juli 2008

Sommarledighet

Det är låg aktivitet på integrationsbloggen just nu och det beror på att jag har semester. Bloggen sätter full fart igen någon gång i augusti. Lite tips på sommarläsning:

EU-Kommissionen oroar sig för att invandrares barn klarar sig dåligt i skolan.

Anders Hanberger, Mehdi Ghazinour, Gunilla Mårald skriver om deras utredning av regeringens satsning mot hedersrelaterat våld på DN Debatt med rubriken "Feministiskt tänkande stoppar inte hedersvåld".

DO fortsätter att kämpa för att slöja ska accepteras överallt, även när det bryter mot tidigare accepterade regler om hälsa, hygien och säkerhet.

Regeringen har beslutat att ändra kriterierna för bidrag till etniska organisationer. De behöver inte längre arbeta integrationsbefrämjande.

Norska ISF har gett ut två rapporter med integrationsanknytning. En om tillvaratagande av invandrad kompetens och en om religionens roll (sharia) när det gäller skilsmässa och polygami.

onsdag 2 juli 2008

Otydligt angrepp på Sahlin av Billström

Migrationsminister Tobias Billström anklagar idag Mona Sahlin för att inte vilja ha mer arbetskraftsinvandring. Lär av Sydeuropa, skriver Billström, appropå mötet i Socialistinternationalen.

Det vore: välkommet om de svenska socialdemokraterna äntligen tog tillfället att göra upp med den förlegade synen om att människor som vill komma till Sverige och Europa för att arbeta och skapa sig en bättre framtid är sociala turister som ska hållas utestängda.

Några kommentarer:
* Varför önska en generellt ökad arbetskraftsinvandring när det inte finns arbetskraftsbrist.

* Vad är det som Sverige ska lära av Spanien och Sydeuropa? Nästan alla invandrare i Spanien arbetar inom jordbruket eller byggsektorn och bara de som har arbete får uppehållstillstånd. Nu när tiderna är sämre betalar Spanien stora summor pengar för att arbetskraftsinvandrare ska återvända till sina ursprungsländer.

Givetvis kan arbetskraftsinvandring vara bra, men det är ju en empirisk fråga. Det finns ingen regel att mer invandring är bättre än mindre. I Sverige är 300 000 personer arbetslösa, varav 100 000 är utrikes födda. Om en ökad arbetskraftsinvandring ska vara lönsamt måste de arbeta inom yrken och sektorer som de 300 000 arbetslösa inte klarar av. Sådana jobb finns, men de är inte många. Att tala om en generellt sett ökad arbetskraftsinvandring i tider när arbetslösheten är ett betydligt större problem är inte särskilt smart.

tisdag 1 juli 2008

Sverigedemokraterna är inget högerparti

I Expo nummer 2 2008 analyserar Alexander Bengtsson Sverigedemokraterna och kommer fram till att partiet inte är ett traditionellt högerpopulistiskt parti.

Många aktörer inom arbetarrörelsen tycks tro att Sverigedemokraterna är en svensk motsvarighet till de högerpopulistiska partierna i Norge och Danmark. Det är en förenklad beskrivning.

Sverigedemokraterna är till skillnad från andra liknande partier i andra länder inte sprunget ur skattemissnöjesrörelsen.

Partiets existensberättigande har aldrig byggt på vare sig kraftigt sänkta skatter eller en uppluckrad arbetsrätt. Sverigedemokraternas politik handlar egentligen bara om en sak: Att avveckla det mångkulturella samhället.