söndag 20 juli 2008

Flemming Rose om muhammedkarikatyrerna

Gabriel Byström har för Göteborgspostens räkning träffat Jyllands-Postens kulturchef Flemming Rose för ett samtal om värderingar, yttrandefrihet och hur det är att leva under hot. Han menar att krisen som följde på publiceringen visar att den mångkulturella integrationsmodellen misslyckats.

Själv tycker Flemming Rose att Muhammedkrisen markerade den multikulturalistiska modellens sammanbrott i Europa.

- För mig handlar Muhammedkrisen om en likabehandling av alla grupper. Inte att man ska kräva mer eller mindre av muslimer utan samma sak som man kräver av andra. I det ligger ett erkännande och en inkludering.


Här ser vi åter avvägningen mellan särbehandling och likabehandling. Eftersom religiösa tolkningar skiljer sig så pass mycket åt, och för att slippa självutnämnda talesmän som kräver olika typer av särbehandling i religioners namn, är det antagligen bäst att hålla fast vid likabehandlingsprincipen.

Inga kommentarer: