tisdag 15 juli 2008

Vårdnadsbidraget förstärker utanförskapet

Sakine Madon skrev nyligen i Expressen om att det vårdnadsbidrag som Alliansen infört kommer att fördjupa utanförskapet och integrationsproblemen.

Bidragets mindre trevliga inlåsningseffekter kommer, precis som i Norge, där man var tidiga med att införa vårdnadsbidrag, drabba just de kvinnor och barn som behöver komma utanför dörren oftare.

Det är invandrarkvinnor och unga tonårstjejer i förorter, samt en handfull kd-kvinnor som oavsett bidrag stannar hemma med barn (för "barnens skull"), som kommer ännu lite längre bort från arbetsmarknaden.

Hur har kd och alliansen, som ständigt pratar om utanförskap, tänkt sig att förortskvinnor ska ta sig ur bidragsträsket? Hur har ni tänkt er att barn som inte lär sig svenska hjälps av att vara hemma med mamma som aldrig arbetar?


Dagis finns för att du (som kvinna) ska arbeta, vårdnadsbidrag finns för att du (som mamma) ska vara hemma i stället för att arbeta. Den som tycker att staten redan tar ifrån folk hutlöst mycket stålar bör rimligtvis argumentera för lägre skatter, inte krama ytterligare bidrag.

46 procent av kvinnorna födda i Afrika och Asien är sysselsatta. För nya stora invandringsgrupper är situationen ännu sämre: Irak 28%, Somalia 24% och Afghanistan 22%. Det sista vi behöver är en subventionering av fortsatt utanförskap och en ytterligare uppmuntran att bibehålla traditionella könsroller. Alliansregeringen har tidigare betonat arbetslinjen och på så sätt förbättrat situationen för utrikes födda på arbetsmarknaden, men vårdnadsbidraget går på tvärs mot den egna politiken.

Inga kommentarer: