lördag 26 juli 2008

Nya lagar i Storbritannien för att förhindra tvångsgifte

Storbritannien är senaste landet, i en lång rad av länder, som inför regler för att förhindra tvångsgifte. Det gäller nya äktenskap och bestämmelserna för inresa och uppehållstillstånd för den partner som inte är EU-medborgare. De nya reglerna innebär:

- Minimiåldern för att gifta sig med en icke-EU medborgare höjs från 18 till 21 år.
- Skriftligt löfte om att lära sig engelska, vilket annars leder till indraget uppehållstillstånd.
- Giftermål och namnet på make/maka måste registreras innan man lämnar landet, annars godkänns inte äktenskapet.

Reglerna innebär alltså att familjer inte kan gifta bort sina barn utan att myndigheterna vet om det. Det är otroligt dåligt av svenska regeringen att man inte beslutat om liknande regler i Sverige. Regler som dessa både skyddar och minskar oron för många ungdomar som är rädda för att bli bortgifta. Den nya svenska lagen om att förbjuda tvångsgifte räcker inte långt.

Jacqui Smith, inrikesminister, har uttalat sig:

Forced marriage leads to victims suffering years of physical and mental abuse and in extreme cases unlawful imprisonment and rape. It has no place in our society. The Government is determined to do everything it can to stamp it out and to ensure that victims receive the help and support they need. That is why we are raising the age limit for visas, checking anyone entering into a marriage does so of their own free will and demanding that those coming to the UK learn English.

Inga kommentarer: