torsdag 24 juli 2008

Regeringen prioriterar vidarebosättning av kvotflyktingar

Migrationsminister Tobias Billström skriver idag på DN debatt om vikten att utveckla vidarebosättningen av kvotflyktingar inom EU samarbetet.

Vidarebosättning är ett utmärkt sätt att se till att just de mest skyddsbehövande ges skydd, till exempel utsatta minoritetsgrupper. Större engagemang från EU:s medlemsstater i UNHCR:s vidarebosättningsprogram skulle vara ett välkommet sätt att ge fler skydd i Europa.

Sverige och fem andra medlemsstater erbjöd i vintras stöd, hjälp och kunskapsutbyte till de länder som idag inte har någon erfarenhet av samarbete med UNHCR. Under det svenska ordförandeskapet i EU nästa höst kommer vi att prioritera arbetet med vidarebosättning i samband med utformningen av EU:s gemensamma asylsystem.


Utmärkt initiativ. Förhoppningsvis kan det kunskapsprojekt om vidarebosattas arbetsmarknadsintegration jag är projektledare för på Malmö Högskola bidra till att förverkliga regeringens ambitioner.

Inga kommentarer: