måndag 7 juli 2008

Sommarledighet

Det är låg aktivitet på integrationsbloggen just nu och det beror på att jag har semester. Bloggen sätter full fart igen någon gång i augusti. Lite tips på sommarläsning:

EU-Kommissionen oroar sig för att invandrares barn klarar sig dåligt i skolan.

Anders Hanberger, Mehdi Ghazinour, Gunilla Mårald skriver om deras utredning av regeringens satsning mot hedersrelaterat våld på DN Debatt med rubriken "Feministiskt tänkande stoppar inte hedersvåld".

DO fortsätter att kämpa för att slöja ska accepteras överallt, även när det bryter mot tidigare accepterade regler om hälsa, hygien och säkerhet.

Regeringen har beslutat att ändra kriterierna för bidrag till etniska organisationer. De behöver inte längre arbeta integrationsbefrämjande.

Norska ISF har gett ut två rapporter med integrationsanknytning. En om tillvaratagande av invandrad kompetens och en om religionens roll (sharia) när det gäller skilsmässa och polygami.

Inga kommentarer: