tisdag 15 juli 2008

Kd: "Politiska beslut bakom integrationsproblemen"

Så här sade Göran Hägglund (kd) i Almedalen om problemen med integrationen:

Många års misslyckad integrationspolitik har skapat problem. Vissa miljonprogramsområden har blivit problemområden.

Och det finns en integrationens byråkrati som verkar mala ner människor snarare än att ställa dem på egna ben.

En misslyckad integrationspolitik har lett till trångboddhet och socialt och ekonomiskt utanförskap. Och det är självfallet oacceptabelt att ungdomar stoppar brandkårens och ambulansens utryckningar i Ronna och Rosengård. Sådant fordrar förstås åtgärder.

Men lösningen ligger inte i att glömma bort att problemen i stor utsträckning är skapade genom politiska beslut. Det måste vi ta ansvar för.


Min undran är: Vilka är de politiska beslut som Hägglund menar skapat integrationsproblemen i Sverige? Om Hägglund vet det kan han ju också föreslå lösningar på den bristande integrationen. Som vanligt är det lätt att tycka, men svårare att vara konkret.

Inga kommentarer: