torsdag 17 juli 2008

En titt på sverigedemokraternas invandringspolitiska program

Flera läsare har frågat mig vad jag tycker om sverigedemokraternas politik. Jag har inte studerat hela deras partiprogram, men tittat närmre på det invandringspolitiska program som Sd antog vid riksårsmötet 2007.

Några synpunkter:

* Den stora delen av de konkreta förslagen i sverigedemokraternas program ligger i den europeiska mittfåran. Det gäller till exempel förslag som a) en mindre generös asylpolitik (än vad Sverige har idag), b) att överge principen om permanenta uppehållstillstånd, c) krav på ordnade ekonomiska förhållanden för att bevilja anhöriginvandring och d) integrationskriterier för att bli medborgare. När det gäller frågor som dessa är Sverigedemokraternas linje lik de flesta europeiska ländernas politik medan de etablerade partierna intar en hållning som är mer ”extrem” i förhållande till andra stora invandringsländer. Jag skulle gärna se att övriga partier ändrar sin politik i denna riktning för att på så sätt ha ett mer normalt förhållningssätt till migration och integration.

* Skötsamhet eller inte spelar ingen roll för Sverigedemokraterna. De flesta länder vill styra sin invandring så att de drar nytta av den. Ett sätt är att förändra sammansättningen av dem som invandrar till mer ”produktiva” invandrare och att genom incitament och lagar belöna dem som sköter sig och bidrar till samhället. Men Sverigedemokraterna resonerar inte på det sättet. Enligt dem ska en person som flyr till Sverige omedelbart återvända om skyddsskälen försvinner. En flyktinginvandrare tillåts inte påverka sin möjlighet att få stanna permanent i landet genom att t.ex. vara självförsörjande. Sverigedemokraterna är i princip mot all invandring, också arbetskraftsinvandring. Här håller jag inte med. Volymen på invandringen har för mig ingen betydelse så länge som den inte leder till stora kostnader eller andra negativa konsekvenser. Om invandring är bra eller inte är en empirisk fråga och alla borde genom flit och driftighet ha chansen att påverka sin framtid.

* Sverigedemokraterna har en förlegad syn på ”svenskhet”. En stor del av politiken skulle jag vilja beteckna som bakåtsträvande och direkt destruktiv och det är deras vurmande av en diffus ”svensk” kultur. Det är en sak att stå för en assimilationspolitik a la USA, och en helt annan sak att önska sig 50 år tillbaka i tiden till en daterad folkhemstanke. Partiet hyllar den ”svenska välfärdsmodellen”, vill främja befolkningens homogenitet och åter sammanföra staten och kyrkan. Det går emot mina politiska övertygelser och strider mot mycket som jag är övertygad om kännetecknar framgångsrika stater. Det sista vi behöver är en tillbakagång till det urtråkiga och ofria 70-tals-sverige. Staten bör vara neutral inför olika individers livsprojekt så länge som de inte bryter mot statens lagar. Sverigedemokraternas användning och tolkning av assimilationsbegreppet ställer jag mig helt främmande inför.

6 kommentarer:

Erik Almqvist sa...

Sd är inte alls emot arbetskraftsinvandring. Från vårt invandringspolitiska program:

Dock måste det vara möjligt för människor med speciell kompetens att komma till landet för att arbeta. Det handlar då om personer som kan uppvisa anställningsavtal med svenska arbetsgivare, där arbetsgivaren kan belägga att den aktuella kompetensen inte går att finna inom landets gränser.

Varför vi inte vill ha någon generell arbetskraftsinvandring är för att motverka lönedumpning och cementera det redan stora utanförskap som finns i Sverige där en stor del av befolkningen står utanför arbetsmarknaden.

Vad gäller vår syn på svenskhet så skulle jag gärna vilja att du konkretiserade på vilket sätt den är förlegad.

Emil sa...

Erik, du utelämnade en mening före och efter ditt citat om arbetskraftsinvandring:

"Arbetskraftsinvandring till Sverige behövs alltså inte och ska därför i princip inte förekomma." "Dessa personer får tillfälliga uppehållstillstånd. Även gästande studenter skall kunna erhålla tillfälliga uppehållstillstånd."

Jag menar att den fria arbetsmarknad som skapats genom EU är en utmärkt form av arbetskraftsinvandring. I Norge och Danmark har t.ex. 10 000-tals östeuropeer invandrat och arbetslösheten ligger på runt 2 procent. Däremot tror jag inte på regeringens nya regler om arbetskraftsinvandring som är alldeles för allmänt hållen och kommer att innebära arbetskraftsinvandring till lågproduktiva jobb som kunde gått till arbetslösa inom landets gränser.

Om svenskhet:
För mig finns ingen svenskhet eller svensk kultur att förhålla sig till. Jag identifierar mig t.ex. mer som skåning eller europé än svensk. Varför skulle jag känna mer gemenskap med en norrlänning 100-tals mil bort än en Själlandsbo några mil över Öresund? Kristendomen slipper jag gärna, precis som andra religioner. Jag anser att en modern stat inte bör hållas samman av en gemensam etnicitet eller historia, utan staten bör vara en politisk gemenskap. En politisk gemenskap förutsätter dock ett gemensamt språk för att kunna vara delaktig i utformningen av politiken. Vad som uppfattas som svenskt förändras över tiden. För inte så länmge sedan var kristendomen främmande för skandinaver. Jag är heller ingen supporter av en stor välfärdsstat.

Tobias Lindgren sa...

Den assimilationspolitik som Sverigedemokraterna vill återgå fanns i Sverige fram till 1975. USA är irrelevant i sammanhanget. Att du förnekar existens av en svenskhet visar bara att du själv i allra högsta grad är svenskfientlig. Med samma resonemang kan man propagera för att det finns några kulturer över huvud taget.

Erik Almqvist sa...

Då förstår jag inte vad du ogillar med sd:s politik? Vi är öppna för invandring av arbetskraft som saknas i Sverige, men inte generell arbetskraftsinvandring.

Eller är det i synen på arbetsmarknaden, där du anser att den bör omfatta fler länder? Borde man inte samköra arbetsmarknadslagstiftning och arbetslöshetsersättning inom hela arbetsmarknadsområdet?

Sd tar f ö inte ställning för kristendom. Du måste skilja på kristna värderingar och kristen tro.

Vad gäller svensk identitet och kultur så existerar den väl på samma premisser som andra kulturer och identiteter, dvs med flytande gränser. Med ditt resonemang finns heller ingen kurdisk kultur, ingen italiensk, ingen judisk osv, eftersom det alltid finns gränszoner kulturer emellan.

Varför sd förespråkar välfärdsstaten är helt enkelt därför att den hittills visat sig skapa de mest välmående samhällena. Det är ingen slump att det är i välfärdsstater man hittar de lyckligaste och mest välmående människorna.

Emil sa...

Tobias. Jag förnekar inte förekomsten av "kultur", men en viss kultur eller kulturella mönster behöver inte sammanfalla med statsgränser och vara oföränderlig över tid. Det finns människor som invandrar till Sverige och tar med sig kulturella sedvanor som är förskräckliga och som vi hade sluppit utan invandring. Samtidigt är det många som invandrar som är glada att få lämna sådana kulturer och bli en del av en mer civiliserad samhällsmiljö.

Sverige bör som land stå upp för vissa värderingar som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det har ju inget med svenskhet att göra utan är universella värderingar som många icke-svenskar kämpat för. Däremot kan och bör man kräva av dem som invandrar till Sverige att de ställer sig bakom dessa värderingar.

Det är Sverigedemokraternas löjliga försök att fånga en undflyende svenskhet som kommer att bli deras fall. Det finns många personer i Sverige som gärna ser en mer förnuftig migrations- och integrationspolitik. Däremot är det få som delar synen på "svenskhet". När sverigedemokratiska politiker får tid och utrymme att prata om svenskhet kommer de att skrämma bort många potentiella sympatisörer och få Sd att framstå som ett parti som nostalgiskt blickar bakåt snarare än att ta sig an framtidens problem.

Och jag betackar mig lika mycket från kristna värderingar som kristen tro. Den som behöver religiösa dogmer för att behandla andra människor väl är jag misstänksam mot.

Svenskfientlig? Ja, kanske det. Ivarjefall enligt det sätt du definierar svenskhet Tobias.

Erik Almqvist sa...

Kristna värderingar, i den bemärkelse sd talar om, har inget med tro att göra.

Sd har inte för avsikt att "konservera" svensk kultur och motverka all kulturell förändring.