söndag 27 juli 2008

Likabehandling eller religiös särbehandling?

GT rapporterar idag om ett fall där principen om likabehandling kommit i konflikt med krav på särbehandling på grund av religion. Jag har sagt det tidigare. Det är ytterst viktigt att vi en gång för alla får klarhet i vad som gäller så att vi slipper dessa ständiga klagomål om diskriminering. Antingen får allmänheten acceptera särbehandling, eller så får religiösa acceptera att bli behandlade som alla andra. Jag föredrar självklart det andra alternativet.

Säkerhet och identifiering

Det var i slutet av maj som Amal Mohamud, 32, hade blivit inbjuden tillsammans med sina jobbarkompisar att besöka Casino Cosmopol för en kickoff.
När sällskapet skulle gå in blev det stopp för Amal Mohamud.
Anledningen var att hon bar huvudduk. Huvudbonader är inte tillåtet på kasinot.
- Skälet enligt personalen var att jag kunde gömma något under huvudduken och att jag inte kunde identifieras ordentligt.


Casinot har alltså ett generellt förbud mot huvudbonader för att kunna identifiera personer och av säkerhetsskäl. Jag har själv gått på casino Cosmopol i Malmö och de kräver att man identifierar sig och fotograferas (vid första besöket) för att komma in. Kepsen var förbjuden och hängdes in med jackan. Damen som anser sig diskriminerad anser sig alltså av religiösa skäl få slippa de regler som gäller alla andra.

Huvudduk ingen huvudbonad!?

Hon erkänner behovet av reglerna, ändå anser hon sig kränkt och diskriminerad.

Amal Mohamud förstår att kasinot måste kunna identifiera sina besökare men att hennes huvudduk inte kan kallas en huvudbonad.
- Jag bär den på grund av min religiösa tro. Det är inget jag vill eller kan välja bort.


Vad är en huvudduk om inte en huvudbonad? Ännu en gång krockar alltså religiösa människors önskemål mot regler som ställts upp för allas bästa. I sådana fall handlar det, enligt mitt sätt och se det, inte om diskriminering. Antingen får den religiösa anpassa sig till de generella regler som gäller alla eller avstå. Och hur ska personal och andra som kommer i kontakt med religiösa veta exakt hur personer vill bli särbehandlade och om det är tillåtet?

Inga kommentarer: