onsdag 30 juli 2008

Det behövs fler som Marit Wager

Marit Wager är en sällsynt person i migrationsdebatten genom att hon är en stark försvarare av asylrätten, nyligen genom att uppmärksamma situationen för etniska minoriteter i Irak och statslösa palestinier, och samtidigt en stark kritiker av de systemfel som leder till att personer genom bedrägerier kan utnyttja den svenska invandringspolitiken. Vi behöver fler som henne, för som Marit själv brukar skriva: Det är inte svart eller vitt, det är svart och vitt.

Ett exempel från hennes blogg:

Nya sätt att lura sig in i Sverige.

Det senaste man kommit på vad gäller att sko sig på svenskarna och lura det svenska asylsystemet har nu visat sig. Nämligen:

Personer som på falsk grund fått asyl i Sverige i falsk identitet, begär att få ut en resehandling. Resehandlingen kan utfärdas av Migrationsverket om personen ifråga har fått flyktingförklaring eller så får han ett nytt pass på sitt hemlands ambassad (som har dålig koll…) i den nya identiteten.

Nu finns den “nye personen” på riktigt. Då tar han sitt riktiga pass, som han har haft gömt någonstans, och så reser han hem. Hem till det land han absolut måste ha skydd gentemot och därför har fått uppehållstillstånd i Sverige… Väl i hemlandet söker han uppehållstillstånd på anknytning i sin riktiga identitet. När han sedan har fått PUT (permanent uppehållstillstånd) så har han två tillstånd, i två olika namn: ett PUT på grund av asyl och ett PUT på grund av ankytning.


Detta bedrägeri visar bland annat på behovet av att inte automatiskt ge permanent uppehållstillstånd för alla som bedöms ha skyddsskäl - och särskilt inte för personer utan identitetshandlingar.

Inga kommentarer: