fredag 18 juli 2008

Supporter av mångkulturalism ny diskrimineringsombudsman

Den 1 januari 2009 slås de befintliga myndigheterna DO, HomO, HO och JämO ihop till en ny myndighet. Katri Linna blir chef för nya diskrimineringsmyndigheten och ny DO.

Linna är känd som stridbar ombudsman mot etnisk diskriminering. Hon och hennes myndighet har gång på gång drivit diskrimineringsmål där krav på särbehandling på grund av etnicitet och religion har prioriterats över principen om likabehandling mellan män och kvinnor. Linjen myndigheten har drivit har varit extremt mångkulturalistisk.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av den nya myndigheten nu när Linna också får ansvar för att motverka diskriminering av kvinnor och andra. Förhoppningsvis blir fokus nu på likabehandling istället för särbehandling.

Uppdatering:

Både Dick Erixon och Svenska Dagbladets ledararsida skriver om nya DO och hennes vurm för särbehandling på grund av etnicitet och religion.

Inga kommentarer: