tisdag 29 juli 2008

Blandade internationella nyheter

* Regering och domstol bråkar om migrations- och integrationspolitik i Nederländerna. Domstolar har i flera fall underkänt regeringens regler, bland annat försörjnings- och integrationskrav för att få uppehållstillstånd för giftermål. Domstolar menar att reglerna strider mot Europeisk lag medan regeringen anklagar domstolarna för att obstruera regeringens politik.

* Kanada försöker stävja inflödet av tjeckiska asylsökande. Hundratals tjecker, i stort sett alla Romer, har sökt asyl i Kanada det senaste året utan att ha chans att få stanna. Kanada kräver insatser från Tjeckien och hotar med att införa visumkrav.

* Italienska regeringen har utfärdat nationellt undantagstillstånd för att hantera den "illegala invandringen". De senaste 7 månaderna har 13 000 afrikanska migranter landstigit med båt i Italien.

Inga kommentarer: