söndag 3 augusti 2008

Ayaan Hirsi Ali på CNN

Jag har precis sett en längre intervju med Ayaan Hirsi Ali på CNN International (inte online) om islam i USA och Europa. Hirsi Ali menar att yttrandefriheten är det centrala för att åstadkomma en reformering eller åtminstone en positiv förändring inom den muslimska världen. Hirsi Ali tillfrågades också om varför integrationen av muslimer går bättre i USA än i Europa. Hon tog upp tre faktorer:

* I USA måste människor i större utsträckning försörja sig själv. Det ger människor värdighet, självkänsla och egenmakt. Europas välfärdssystem däremot befrämjar utanförskap.
* USA behandlar invandrare på samma sätt som andra, som vuxna människor med ansvar. Alla förväntas leva lagenligt och anpassa sig. Europas mångkulturalism och "tolerans" behandlar invandrare som barn och har överseende med beteende som inte skulle accepteras från andra invånare.
* USA har en annan muslimsk befolkningssammansättning. Till USA kommer förhållandevis rika och moderna muslimer. Till Europa kommer många muslimer från landsbygd och traditionella samhällen och har därmed större problem att anpassa sig.

1 kommentar:

BefriaMedia sa...

Syftet med att mulsimer kommer till Europa ar hlet annat an syftet andra muslimer har da de kommer till USA.

Till USA kommer de som vill arbetat och forbattra sin familjs levnadssituation, de blir inte forsorjda dar som nyankomna invandrare.

Till Europa kommer de flesta eftersom de blir forsorjda, de far bostad och uppehalle utan att tvingas prestera nagonting. De blir darfor sysslolosa och manga borjar med brottslighet och kan fordubbla sin inkomst. Alla bidrag ar den stora faran, bidragen gor att de slipper arbetat eller anpassa sej. Det ar bidragen som maste upphra och en kriminell bakgrundskontroll ar viktig.