söndag 17 augusti 2008

Billström svarar på DN-debattinlägget

Såhär svarar migrationsminister Billström (m) på kritiken från några samhällsdebattörer på DN debatt:

Billström tror i stället att förslaget kommer att bidra till att barnen får en drägligare vardag än vad de kan få i dagens Sverige. Har föräldern redan en bostad och inkomst mår barnet bättre, menar han.

- Förslaget kommer att avhjälpa trångboddhet och utanförskap. Vi skiljer inte heller familjen åt. De kan mycket väl åka tillbaka och hälsa på sin familj. De har gjort ett val att komma hit. Flyktingar är undantagna förslaget, säger Billström.


Ok. Här finns två saker att bena upp.

1. Flyktingar ska undantas från kravet på självförsörjning för anhöriginvandring.

Hur definieras flykting här? Är det bara de som får stanna av konventionsskäl som räknas som flykting så kommer undantaget att gälla mindre än 10 procent av alla dem som får asyl. Sammanlagt fick 18 414 personer uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl m.m. år 2007. 1113 av dem var konventionsflyktingar.

2. Att kunna åka "hem" och träffa sin familj.

Om vi antar att försörjningskravet ska gälla de som får stanna av skyddskäl, vilket 2007 var långt över hälften av alla som beviljades asyl, uppkommer en fråga. Billström säger till DN att de som vill träffa sin familj mycket väl åka tillbaka och hälsa på sin familj. Varför har Sverige då beviljat dem asyl om de kan återvända för att hälsa på sin familj?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vill folk komma till Sverige så är det bra, men det är ta mig fan inte ok att jag och skattebetalarna skall tvingas till att stå för deras uppehälle.

Kommer man till Sverige som något annat än flykting så försörjer man sig själv. Hela idéen att man skall kunna åka till ett annat land och bli försörjd av det landets invånare är helt befängd.

Daniel Sturesson sa...

Tack för bra inlägg! Även om jag är Kristdemokrat och stöttar regeringen så blir jag skrämd och besviken av Billströms utspel titt som tätt.

Krille sa...

Barn och makar bör få komma utan sådana krav. Däremot kan man dra åt tumskruvarna för annan anhöriginvandring.