fredag 1 augusti 2008

Konsekvenser av ökad invandring på politiska val

Christer Gerdes och Eskil Wadensjö har i rapporten The Impact of Immigration on Election Outcomes in Danish Municipalities undersökt vad som händer i politiska val i kommuner med stor invandring. Undersökningen är gjord på danska förhållanden 1989-2001.

När andelen invandrare ökar i en kommun tenderar följande att ske:
* Ett parti som vill ha mindre invandring vinner röster,
* liksom ett pro-invandringsparti på vänsterkanten, medan
* det ickesocialistiska parti som är mest för invandring förlorar sympatier.

Resultaten indikerar enligt författarna att danska väljare uttrycker missnöje med invandring till deras kommun och bostadsområde. Däremot leder ökad invandring inte till att stödet för välfärdsstaten minskar vilket andra forskare förutspått.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej!
Skulle vara kul om du kunde ta upp fenomenet "onward migration (to a third country)", vilket har förekommit länge och blir vanligare bland invandrare i de skandinaviska länderna.