tisdag 5 augusti 2008

Skilsmässor, polygami och shariaråd i Norge

Institutt for Samfunnsforskning har nyligen gett rapporten Religion, juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygamiss og Sharia-råd av Eli Ferrari de Carli.

Rapporten handlar om muslimska kvinnors rätt till skilsmässa - en fråga som vållat stor debatt i Norge. Bakgrunden är att civilrättsliga skilsmässor inte alltid erkänns enligt islamsk lag. Ferrari de Carli tar upp ämnet i relation till den pakistanska befolkningen i Norge och de politiska processer som frågan föranledde kring år 2003-2005. Vi får också en översikt över hur andra länder arbetar med frågan, bland annat i Storbritannien och Kanada.

Inga kommentarer: