onsdag 6 augusti 2008

Är svenskar verkligen positiva till invandring och mångfald?

Jag har fått en del reaktioner (e-post) på mitt förra inlägg om att svenska befolkningen är bland de länder, om inte det land, som är mest positiva till invandring och mångfald. Det stämmer ju inte med självbilden, varken hos dem som vill ha mindre invandring och menar att eliten inte lyssnar eller dem som menar att landet kännetecknas av rasism och diskriminering.

Enligt "nogger black"-teoretikerna kryssar svenskarna i svar som är positiva till invandring och mångfald, medan de i själva verket är vardagsrasister och är med och upprätthåller en allomfattande strukturell rasism. Samtidigt finns det enligt opinionsundersökningarna ett väljarunderlag för ett parti som Sverigedemokraterna som är kritiska till dagens migrations- och integrationspolitik. Men det stödet är inte lika stort som i våra europeiska grannländer.

Båda sidorna menar att svenskarna lärt sig att fylla i politiskt korrekta svar i dessa attitydundersökningar. Svenskarna skulle alltså mer lydigt än invånare i andra länder kryssa i "rätt svar" oberoende av vad man egentligen tycker. Men varför skulle invånarna redovisa mer positiva attityder än vad de har i anonyma undersökningar som dessa?

Jag tror att undersökningarna ger en relativt korrekt bild. Svenskarna vill ha mindre invandring än idag, men sjyssta villkor för de som invandrar. Om Sverigedemokraterna får fem till tio procent i nästa riksdagsval och tillsammans med andra partier stramar upp invandringspolitiken något i linje med andra europeiska länder men bibehåller en integrationspolitik med lika rättigheter i fokus får vi en politik i linje med befolkningens attityder.

9 kommentarer:

sakine sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
sakine sa...

Jag tror nog att medelsvennebanan befinner sig mellan Repalu och Sahlin. Ungefär. Folk slits mellan pragmatik och idealism.

Hållningen kan vara schizo. Man vill vara snäll mot flyktingar, men tror nog att apatiska barn fejkar och att Sverige inte ensamt ska ta emot "massinvandringen". Om arbetskraftsinvandring tycker man "nä, så många invandrare är ju redan utan jobb, ge dem jobben först!", samtidigt som man beundrar flitiga asiater och indier som ju är 'bra sortens invandrare'.

Ps. Jag kanske lyssnar för mycket på ring P1. Ds.

Tobias Lindgren sa...

Bra skrivet. Sakines naiva önskedrömmar dock inte så bra. Men sd vill ju återgå till assimileringspolitiken, vilket också flera undersökningar visar, om än otydligt, att en majoritet av det svenska folket vill. Vad tycker du om det?

Tobias Lindgren sa...

Även debattörer som Dick Erixon har öppnat upp för assimilering på sistone.

Jonathan sa...

vadå "även"?

det är väl knappast förvånande att Erixon gillar assimilering?

Emil sa...

Om lika rättigheter och skyldigheter är assimilering så visst, jag är för. Men jag tänker inte anpassa mig till majoritetens värderingar och sociala normer. Jag tycker, tänker och beter mig efter eget tycke så länge som det är inom lagens gränser och mer än så kräver jag inte av någon - invandrare eller inte.

Tobias Lindgren sa...

Jonathan: Med "även" menade jag att sd förespråkar detta och får stöd för detta även hos andra opinionsbildare. Varför skulle det inte vara förvånande att Erixon gillar assimilering? Det är en väldigt kontroversiell ståndpunkt, tycker jag.

Emil: Det där var ganska intellektuellt ohederligt skrivet. Du vet mycöket väl att assimilering är mycket mer än så där. Jag har därför redan bett dig att skriva ett inlägg om den assimileringspolitik som Sverige förde fram till 1975 eftersom du verkar vara så pass kunnig på området.

Emil sa...

Tobias. Det går inte att jämföra 1960 och 1970-talets invandrarpolitik med dagens situation. Då hade vi i stort sett bara haft arbetsmarknadsinvandring från Europa. - mest från Finland, Jugoslavien, Grekland, Italien och Österrike.

Sedan kom chilenarna, på 80-talet personer från Mellanöstern osv. Först på 90-talet får vi en stor flyktinginvandring. Många av dem, till skillnad från dem som kom på 80-talet, troende muslimer. Det är dom som nu tar plats i offentligheten.

Tobias Lindgren sa...

Jo, men vad är problemet? Menar du att man inte kan assimilera muslimer? I Danmark finns det ju ett litet fåtal assimilerade europeiska muslimer som till och med röstar på Dansk Folkeparti.