fredag 15 augusti 2008

BBC News om karenfolket

BBC har besökt ett flyktingläger i Thailand där karenfolket bor efter att ha flytt från Burma. Inslaget är visserligen kort, men ger trots det en inblick i hur situationen ser/sett ut för de snart 1000 karenflyktingar som kommit/kommer till Sverige genom UNHCR:s vidarebosättningsprogram.

Trots en generellt låg utbildningsnivå har det enligt uppgift gått bra för de flesta av dem som kommit till Sverige.

Uppdatering:

Också CNN har gjort reportage från flyktingläger med Karenfolket i Thailand.

Inga kommentarer: