måndag 18 augusti 2008

Invandringen till Sverige förtsätter att öka

SCB har redovisat befolkningsstatistik för första halvåret 2008. Sveriges befolkning ökade med 32 094 personer under det första halvåret. Den främsta orsaken till att befolkningen ökar är att invandringen kraftigt överstiger utvandringen. Under första halvåret invandrade 44 957 personer medan 21 998 personer utvandrade.

Invandringen, som varit den högsta någonsin de två senaste åren, har ökat med 1 524 personer jämfört med första halvåret 2007. Den största gruppen invandrare under första halvåret var svenska medborgare, 8 242 personer, följt av irakiska och polska medborgare.

Inga kommentarer: