tisdag 2 mars 2010

80 procent av alla städare i Stockholm är utrikes födda

SCB har publicerat ny yrkesstatistik för 2008.

Hotell- och kontorsstädare var 2008 det yrke, bland de tio största yrkena i Sverige, som hade störst andel utrikes födda, 41 procent. Storstadskommunerna hade ännu högre andelar. I Stockholm var 80 procent av hotell- och kontorsstädarna utrikes födda.

12 procent av samtliga anställda i åldrarna 16-64 var utrikes födda, samtidigt som andelen utrikes födda i befolkningen som helhet var 16 procent. I storstadskommunerna fanns en något större andel utrikes födda än i hela landet. I Stockholm och Malmö var 18 procent av de anställda i åldrarna 16-64 år utrikes födda, i Göteborg var motsvarande siffra 16 procent.

Även inom yrken som undersköterskor, sjukvårdsbiträden, vårdbiträden, personliga assistenter och barnskötare var andelen utrikes födda större i storstadskommunerna än i riket.

Lägst andel bland de 10 största yrkena fanns i yrket företagssäljare där endast 6 procent av de anställda var utrikes födda.

Andra yrken, förutom de 10 största, med hög andel utrikes födda var koreografer och dansare, språkvetare, översättare och tolkar samt buss- och spårvagnsförare. Exempel på yrken med låg andel utrikes födda var militärer, flygledare, brandmän och poliser.

1 kommentar:

Henrik C sa...

Jag förstår inte varför alla invandrare vill bli städare i detta redan fina land. Och taxichaufförer.