söndag 7 mars 2010

Mångkulturalism i Kanada (1)

Ibland tar sig den kanadensiska mångkulturalismen märkliga uttryck. Ett aktuellt exempel är franska språkets ställning i Quebeck. Språklagarna där tvingar barn till fransktalande och invandrare att gå i franskspråkiga skolor. Nu vill man täppa till de undantag som funnits vilket möjliggjort för resursstarka föräldrar att placera sina barn i engelskspråkiga privatskolor.

The government body overseeing the protection of the French language in Quebec is recommending that the province extend the strict provisions in the province's language law to non-subsidized private schools to limit immigrant access to English language schools or face “social deconstruction.”

The Conseil supérieur de la langue française recommended in a report released today that the National Assembly send a “clear signal” by voting unanimously for changes to the language law that reinforces French as the common language of instruction for all immigrants in order to preserve “social cohesion” and “linguistic peace” in the province.

Inga kommentarer: