tisdag 2 mars 2010

Diskrimineringstest i Tyskland

Allt fler länder genomför diskrimineringstester. Nu senast är det i Tyskland (Ethnic Discrimination in Germany’s Labour Market: A Field Experiment av Leo Kaas och Christian Manger).

Studien visar att personer med "turkiska" namn kallades till intervju för lärlingsplats mer sällan än personer med samma meriter med "tyska" namn. När positiva referenser lades till ansökan försvann skillnaderna. Diskrimineringen som förekommer är alltså statistisk diskriminering.

This paper studies ethnic discrimination in Germany’s labour market with a correspondence test. To each of 528 advertisements for student internships we send two similar applications, one with a Turkish-sounding and one with a German-sounding name. A German name raises the average probability of a callback by about 14 percent. Differential treatment is particularly strong and significant at smaller firms at which the applicant with the German name receives 24 percent more callbacks. Discrimination disappears when we restrict our sample to applications including reference letters which contain favourable information about the candidate’s personality. We interpret this finding as evidence for statistical discrimination.

Inga kommentarer: