måndag 15 mars 2010

Billström och Marteus

I förra veckan skrevs två inlägg som är värda att lyfta fram. Ann-Charlotte Marteus på Expressen vill lägga ner Integrations- och Jämställdhetsdepartementet.

...att Sverige har en särskild minister som ständigt uttalar sig om icke-svenskars oförmåga att komma in i "det svenska samhället" förstärker föreställningen att invandrare inte riktigt befinner sig i Sverige. Invandrarförorten blir ett väntrum, en skärseld där de icke-svenska själarna ska rena sig så att de kan inträda i de saligas tillstånd, i Paradiset Sverige.

Om Maria Larsson uttalade sig om alla missbruksfrågor, Ask om alla rättsliga frågor, Littorin om alla arbetsmarknadsfrågor - om integrationspolitiken, kort sagt, "mainstreamades" på departementen, skulle dynamiken förändras.

Vi har inte särskilt mycket att förlora. Lägg ner integrationsdepartementet. Integrera integrationspolitiken.


Migrationsminister Tobias Billström vill genom en debattartikel i Sydvenskan uppmärksamma att riksdagen den 10 mars fattade beslut om krav på egen försörjning och bostad av tillräcklig storlek och standard vid anhöriginvandring. Reformen förbättrar möjligheterna till integration, skriver migrationsminister Tobias Billström.

De som anhöriginvandrar gör det till en familjemedlem som har fått asyl i Sverige. Enligt lagens mening är de inte på flykt, utan har som syfte med sin resa att återförenas med en familjemedlem. Är man inte på flykt är det rimligt att den man kommer till har ordnat en bostad och har en arbetsinkomst att leva på. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare skall ställa upp och ordna bostad och försörjning för personer som kommit till Sverige utan skyddsbehov.

Inga kommentarer: