onsdag 17 mars 2010

Ännu svårare att få komma till och stanna i Danmark

Den danska regeringen och stödpartiet Dansk Folkeparti har ingått ett avtal om integrations- och migrationspolitik.

Några av delarna är:

* Väl integrerade invandrare skall ges möjlighet att få permanent uppehållstillstånd efter fyra år i landet till skillnad från efter sju år som tidigare.
* Flyktingar som reser på semester till sitt ’hemland’ utan tillåtelse kan få sitt uppehållstillstånd indraget i tio år.
* För familjeinvandring/återförening skall den personen som bor i Danmark ha varit självförsörjande i minst tre år, jämfört med dagens ett år.
* Invandrare får rösta i regional- och kommunalval efter fyra år, jämfört med dagens tre år.
* Vid fängelsedom på ett och ett halvt år eller mer kan man inte ges permanent uppehållstillstånd.
* Asylsökande som får avslag och inte reser ut frivilligt ges inreseförbud i Danmark.

Hela avtalet kan läsas på Integrationsministeriets hemsida. Läs också om förslagen och reaktionerna på förslagen i Politiken.dk.

Inga kommentarer: