onsdag 28 april 2010

Kenan Malik om att vara en riktig muslim

Kenan Malik har skrivit ett långt intressant och tankeväckande inlägg i Eurozine om islam och Europa i ljuset av konflikterna kring muhammed-karikatyrerna.

A media reliant on scandal has colluded with self-promoting but marginal Muslim clerics to create a cycle of self-reinforcing myths around the Mohammed cartoons, writes Kenan Malik. The fear of causing offence has helped undermine progressive trends in Islam and strengthened the hand of religious bigots.

tisdag 27 april 2010

Ny lag om invandring och integration snart beslutad i Danmark

Folketinget i Danmark behandlar just nu den nya invandrings- och integrationslag som bygger på ett avtal mellan regeringen och Dansk Folkeparti. Lagförslagen betonar det enskilda ansvaret för integrationen och innebär en starkare koppling mellan migrations- och integrationspolitiken.

Läs mer om lagförslagen här.

”Det er banebrydende lovgivning, som vi kommer med i dag. Det er første gang, at vi nu har en sammenhæng mellem udlændinge- og integrationslovene”, sagde integrationsministeren fra Folketingets talerstol under behandlingen og fortsatte:

”Med lovforslagene vender vi op og ned på integrationsloven. Det er grundlæggende vigtigt for regeringen. At vi forventer, at hver enkelt borger skal bidrage til samfundet. Og at man tager udgangspunkt i, hvad den enkelte kan, og ikke hvad den enkelte ikke kan. Det er de tanker, som ligger til grund.”


Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech säger vidare:

- Det er naturligt for venstrefolk at prioritere det personlige ansvar og belønne den, der virkelig gør en indsats. Det tiltaler venstrefolk, at ansvaret for integrationen ligger hos den enkelte selv - naturligvis forudsat at stat og kommune stiller de fornødne tilbud til rådighed, siger integrationsminister Birthe Rønn Hornbech til altinget.dk.

måndag 26 april 2010

Forskare: så utformas liberala integrationstest

Artikeln Illiberal Liberalism: Cultural Restrictions on Migration and Access to Citizenship in Europe av Liav Orgad undersöker förekomsten av olika former av integrationskrav i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Danmark för att få invandra och bli medborgare. Orgad menar att många av testen strider mot liberala principer och föreslår hur andra typer av tester bör utfomas. Hela artikeln kan laddas ner här.

This article addresses a simple but important and understudied question: Is culture a legitimate criterion for regulating migration and access to citizenship? While focusing on France, Germany, the Netherlands, the United Kingdom and Denmark, I describe how these states embrace illiberal migration policies which violate the same values they seek to protect. I then construct a two-stage set of immigration-regulation principles: In the first stage, immigrants would have to accept some structural liberal-democratic principles as a prerequisite for admission; these principles are not culturally-oriented but constitute a system of rules governing human behavior in liberal democracies. In the second stage, as part of the naturalization process, immigrants would have to recognize and respect some constitutional principles essential for obtaining citizenship of a specific state. I call this concept 'National Constitutionalism'. As the American debate on immigrant integration policy comes at a decisive moment, the European experience has some important lessons for U.S. policymakers.

måndag 19 april 2010

EU-ministerkonferens om integration

I förra veckan hölls en EU-ministerkonferens om integrationspolitik i Zaragoza. Där presenterades bl.a. den tredje utgåvan av Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området och EU-kommissionens rapport som beskriver utvecklingen av det EU-gemensamma integrationsarbetet. Kommissionär Cecilia Malmström berättade vid mötet att Kommissionen år 2011 kommer att presentera en mer omfattande strategi för integration.

onsdag 14 april 2010

Ny avhandling om integration

Lena Grip har lagt fram avhandlingen Likhetens rum - olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner vid Karlstads universitet. Den går att hämta hem som pdf här. Så här presenteras avhandlingen på Karlstad Universitets hemsida.

Fyra medelstora svenska kommuner har valts ut för att studera hur integrationsarbetet genomförs. Intervjuer har gjorts med politiker, tjänstemän och invandrade kvinnor, liksom studier av olika integrationspolitiska dokument. I Likhetens rum - olikhetens praktik diskuteras föreställningar om likhet och olikhet utifrån genus och etnicitet i ett tänkt svenskt rum. Integrationspolitiken och praktiken som den hittills fungerat bygger på en paradox utifrån att integrationspolitiken konstrueras utifrån en önskad ökad likhet samtidigt som antaganden om olikhet är en utgångspunkt för politikens strävanden.

I de fyra undersökta kommunerna är integrationsarbetet framför allt inriktat mot olika projekt för invandrade personer, med starkt fokus på arbetsmarknadsintroduktion. …

Det finns hos de intervjuade en uppfattad motsättning mellan att vara sig själv och integration. De invandrade kvinnorna får genom schablonen inte rätt till sin egen identitet, de förväntas vara något annat än de är och de delar som motsäger schablonen förblir ignorerade eller osedda. Flera föreningsaktiva beskriver det som att valet står mellan att anpassa sig eller att behålla sin kultur. Att vara sig själv och ändå accepteras och släppas in i samhället verkar utifrån intervjuerna med kvinnor i föreningarna inte ses som en möjlig väg.

tisdag 13 april 2010

Fokus: Hylte bäst på integration

Årets integrationsranking från Fokus hamnade så mycket i mediaskugga att till och med jag missade händelsen. Hylte är året vinnare. Topp 10 ser ut som följer:

1. Hylte
2. Uppvidinge
3. Salem
4. Vaggeryd
5. Trosa
6. Älmhult
7. Eksjö
8. Oskarshamn
9. Gnosjö
10. Upplands Bro

Min födelse- och uppväxtkommun, Tomelilla, placerar sig tredje sist på rankingen, strax före Vilhelmina och Askersund. Vad ska man tro egentligen? Så sent som i augusti 2009 lyftes Tomelilla fram som förebild i integrationsfrågor. Kanske rusar de uppåt i nästa års ranking?

Läs mer: Om hur rankingen gjordes, om storstäderna i rankingen och nedslag i Salem och Trosa.

måndag 12 april 2010

Axess nr 3, 2010 om integration

Idag damp det nya numret av Axess ner genom brevinkastet. Som vanligt är den späckad med intressant läsning, varav en hel del finns att läsa på Axess hemsida. Bland annat kommer två stridbara personer till tals: Lars Vilks och Ayaan Hirsi Ali. Så här presenterar chefredaktören Johan Lundberg det nya numret.

I detta nummer av Axess fokuserar vi på frågan om integration: på de utmaningar som möten mellan företrädare för olika kulturer ställer på de politiska partierna och på det svenska politiska systemet. Hur ska vi hantera enfrågepartier och populistiska rörelser i Sverige? Och hur ska vi hantera de underförstådda krav som på sistone riktats mot vissa grundläggande rättigheter i det svenska samhället, liksom i den västerländska kulturen i stort? Bör vissa frågor och problemställningar undvikas på grund av att vissa befolkningsgrupper känner sig kränkta när deras religion ifrågasätts, kritiseras eller hädas?

lördag 10 april 2010

Internationella nyheter och lästips

Irakiska flyktingar har svårt att klara sig i USA. Los Angeles Times har undersökt situationen för de tusentals irakier som bosatt sig i El Cajon, LA, sedan kriget i Irak.

Den finska regeringen föreslår laboratorietest för att avgöra ensamkommande ungdomars ålder.

Australien har sedan 1996 en kvot på antalet flyktingar och anhöriga som tas emot varje år. Nu när antalet asylsökande ökar innebär det att färre får tillåtelse att återförenas med sin familj.

Studier i Kanada visar att invandrare har svårt att tillvarata sin akademiska kompetens och få tillträde till vård.

En avhandling i Nederländerna av Jan van de Beek menar att invandringen kostar landet stora summor och undersöker varför det verkar vara tabu att prata om det.

fredag 9 april 2010

Flyktingreform i Kanada

Regeringen i Kanada har beslutat om att reformera flyktingpolitiken. I dag tar det i genomsnitt 19 månader innan en asylansökan kommer upp till prövning och upp till fyra och ett halvt år innan personer som fått avslag på asylansökan kan utvisas.

Legislation to improve Canada’s asylum system, deliver quicker decisions on asylum claims and provide faster protection to those in need was introduced today by Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister Jason Kenney.

“This balanced reform would both increase support for refugees in need of protection and discourage many of the unfounded asylum claims that burden our system,” said Minister Kenney. “These changes would result in faster protection for those who need our help and quicker removals of those who do not.”


Läs minister Jason Kenneys tal om reformen samt kommentarer om reformen i The Gazette * 2, CBC News och CTV Montreal.

måndag 5 april 2010

Hur går det för olika kategorier invandrare i Nordamerika?

Tre nya studier som undersöker hur det går för olika kategorier invandrare i USA och Kanada.

Jennifer Hunt, 2010, Which Immigrants Are Most Innovative and Entrepreneurial? Distinctions by Entry Visa, IZA DP No. 4745

Using the 2003 National Survey of College Graduates, I examine how immigrants perform relative to natives in activities likely to increase U.S. productivity, according to the type of visa on which they first entered the United States. Immigrants who first entered on a student/trainee visa or a temporary work visa have a large advantage over natives in wages, patenting, commercializing or licensing patents, and publishing. In general, this advantage is explained by immigrants’ higher education and field of study, but this is not the case for publishing, and immigrants are more likely to start companies than natives with similar education. Immigrants without U.S. education and who arrived at older ages suffer a wage handicap, which offsets savings to the United States from their having completed more education abroad. Immigrants who entered with legal permanent residence do not outperform natives for any of the outcomes considered.

Valerie Preston, Nina Damsbaek, Philip Kelly, Maryse Lemoine, Lucia Lo, John Shields, Steven Tufts, 2010, How do gender and country of birth affect labour market outcomes for immigrants?

• Immigrant men and women have lower annual earnings than their Canadian-born counterparts.
• Average earnings increase the longer immigrants have been in Canada. There is a large gap in annual income increases with more recent periods of immigration, for both sexes and for most countries of origin.
• Immigrant annual earnings vary among countries of origin. Immigrants from Hong Kong and Guyana have the highest earnings among immigrants; immigrants from Pakistan and China have the lowest annual earnings among immigrants.
• Immigrant men and women have higher unemployment rates than Canadian-born men and women.
• Unemployment rates tend to increase with more recent periods of immigration; the participation rate remains stable across periods of immigration.
• The unemployment and participation rates for immigrants vary by country of birth.John Shields, Mai Phan, Fang Yang, Philip Kelly, Maryse Lemoine, Lucia Lo, Valerie Preston, Steven Tufts, 2010, Do immigrant class and gender affect labour market outcomes for immigrants?

• Principal applicants in the skilled worker category, both men and women, had better labour outcomes than immigrants who entered under other immigration classes. They were more likely to be employed, and be working in their area of training/education, had taken less time to find their first job, had shorter jobless spells and earned more than other groups.
• Refugees, both men and women, faced more difficulties even four years after arrival. They were more likely to have high unemployment rates, more jobless spells, longer time taken to secure their first job in Canada, and lower earnings.
• Immigrant men had overall better labour outcomes than immigrant women, including higher labour force participation rates.
• Within their first four years in Canada, all immigrants had higher unemployment rates than the working population as a whole, regardless of immigration class.

söndag 4 april 2010

Hälsa bland nyanlända irakier

Det har kommit två nya studier om nyanländas (irakiers) hälsa från Malmö Högskola.

Achraf Daryani, 2010, Olika villkor – olika hälsa: Hälsan bland irakier folkbokförda i Malmö 2005-2007

Tydliga skillnader i hälsa ses mellan den beskrivna målgruppen nyanlända irakier i Malmö och befolkningen i riket. När det gäller den undersökta gruppen ses ett allmänt sämre hälsotillstånd innefattande flertalet av de uppmätta hälsovariablerna.

Susanne Sundell Lecerof, 2010, Olika villkor – olika hälsa: Hälsan bland irakier i åtta av Sveriges län 2008

Trots den låga medelåldern är nyanlända irakiers hälsa sämre än den övriga befolkningens. Tidigare forskning belägger att denna ojämlikhet är betingad av sociala determinanter. Det finns också indikationer på att språkliga och kulturella barriärer försvårar migrantgruppers tillgång till information om hälsa och om hälso- och sjukvården, och därmed deras uppnående av bättre hälsa.

lördag 3 april 2010

Debatten om medborgarskapstest avslutad

Christian Joppke har nyligen avslutat den mycket intressanta akademiska debatten om medborgarskapstest som går att läsa på EUDO Citizenship. Drygt tio forskare, många av dem profilerade, har sagt sitt om hur ett liberalt medborgarskapstest bör utformas. Bland deras argumentation finner man en rad ståndpunkter som är intressanta för alla som vill ladda med argument inför en motsvarande svensk debatt.

I argued that, in principle, there is nothing objectionable to the new citizenship tests in Europe (even though I would not go as far as Amanda Koppenfels, who thinks they could turn Europe into US-style “countries of immigrants” –that’s a bit too much to expect of a trifle). The threshold of the illiberal is reached when (a) beliefs (and not just knowledge) are tested, but also when (b) behavioral virtuosity is imposed as condition for naturalization. Interestingly, no commentator said anything about (b), perhaps because the British concept of “active citizenship” is no requirement (yet?) and has not (yet?) been followed up elsewhere. Overall, I held, “the devil is in the detail”, and a context-sensitive analysis of the contents and modalities of citizenship tests is required to assess their “reasonableness” (the apposite term suggested by Randall Hansen in lieu of the overstretched “liberalism”).

fredag 2 april 2010

Om Geert Wilders och hans frihetspart

Sign and Sight har översatt en artikel från tyska av Hans Maarten van den Brink om Geert Wilders och hans framgångar i Nederländerna: Compromise, consensus and knee-capping.

His views do not follow the usual scheme of left and right. A self-proclaimed admirer of Ariel Sharon and Margaret Thatcher, Wilders is also taking on the world banks, the liberalisation of the job market and the rising retirement age. He wants to close borders, disputes EU jurisdictions, and believes (like the Social Democrats) that the Netherlands has done enough in Afghanistan. At the same time, he tirelessly beats a drum for universal human rights, particularly for women and homosexuals. He believes Dutch culture should be protected from foreign influence and that cultural and welfare subsides should be axed, and more state money handed out to pensioners, animals, the disabled and the police.

torsdag 1 april 2010

Paul Berman om de intellektuellas svek

Ron Rosenbaum skriver i The Slate om Paul Bermans nya bok The Flight of the Intellectuals, en bok som gör upp med intellektuella som Ian Buruma och Timothy Garton Ash.

In The Flight of the Intellectuals, Berman contrasts the way intellectuals have treated Hirsi Ali—with ostensible support, in the abstract, but condescension, disdain, and nitpicking criticism in all the best intellectual venues—with the way they and others rallied unequivocally to the support of Salman Rushdie in 1989 over the Satanic Verses fatwa.

"Buruma and Garton Ash had lost the ability to make the most elementary of distinctions … they could no longer tell a fanatical murderer from a rational debater" like Hirsi Ali.