söndag 4 april 2010

Hälsa bland nyanlända irakier

Det har kommit två nya studier om nyanländas (irakiers) hälsa från Malmö Högskola.

Achraf Daryani, 2010, Olika villkor – olika hälsa: Hälsan bland irakier folkbokförda i Malmö 2005-2007

Tydliga skillnader i hälsa ses mellan den beskrivna målgruppen nyanlända irakier i Malmö och befolkningen i riket. När det gäller den undersökta gruppen ses ett allmänt sämre hälsotillstånd innefattande flertalet av de uppmätta hälsovariablerna.

Susanne Sundell Lecerof, 2010, Olika villkor – olika hälsa: Hälsan bland irakier i åtta av Sveriges län 2008

Trots den låga medelåldern är nyanlända irakiers hälsa sämre än den övriga befolkningens. Tidigare forskning belägger att denna ojämlikhet är betingad av sociala determinanter. Det finns också indikationer på att språkliga och kulturella barriärer försvårar migrantgruppers tillgång till information om hälsa och om hälso- och sjukvården, och därmed deras uppnående av bättre hälsa.

Inga kommentarer: