onsdag 28 april 2010

Kenan Malik om att vara en riktig muslim

Kenan Malik har skrivit ett långt intressant och tankeväckande inlägg i Eurozine om islam och Europa i ljuset av konflikterna kring muhammed-karikatyrerna.

A media reliant on scandal has colluded with self-promoting but marginal Muslim clerics to create a cycle of self-reinforcing myths around the Mohammed cartoons, writes Kenan Malik. The fear of causing offence has helped undermine progressive trends in Islam and strengthened the hand of religious bigots.

Inga kommentarer: