måndag 12 april 2010

Axess nr 3, 2010 om integration

Idag damp det nya numret av Axess ner genom brevinkastet. Som vanligt är den späckad med intressant läsning, varav en hel del finns att läsa på Axess hemsida. Bland annat kommer två stridbara personer till tals: Lars Vilks och Ayaan Hirsi Ali. Så här presenterar chefredaktören Johan Lundberg det nya numret.

I detta nummer av Axess fokuserar vi på frågan om integration: på de utmaningar som möten mellan företrädare för olika kulturer ställer på de politiska partierna och på det svenska politiska systemet. Hur ska vi hantera enfrågepartier och populistiska rörelser i Sverige? Och hur ska vi hantera de underförstådda krav som på sistone riktats mot vissa grundläggande rättigheter i det svenska samhället, liksom i den västerländska kulturen i stort? Bör vissa frågor och problemställningar undvikas på grund av att vissa befolkningsgrupper känner sig kränkta när deras religion ifrågasätts, kritiseras eller hädas?

Inga kommentarer: