onsdag 8 oktober 2008

Sverige inte sämre än andra länder på integrationspolitik

Georges Lemaitre, migrationsexpert vid OECD:s enhet för arbetsmarknad och sociala frågor, delar i stort min syn på integrationsproblemen i Sverige. Han säger det som statistiken alltid antytt, och vilket blir allt tydligare när den jämförande statistiken förbättras, att Sverige varken är bättre eller sämre än andra länder på integrationspolitik. Skillnaderna mellan länderna när det gäller framgångarna på arbetsmarknaden för invandrare beror på invandringens sammansättning. Arbetskraftsinvandrare är framgångsrika - humanitära invandrare mindre framgångsrika.

Den främsta orsaken till skillnaderna mellan Sverige och de andra länderna är enligt OECD sammansättningen på invandringen. Medan nästan 40 procent av dem som invandrar till Storbritannien är arbetskraftsinvandrare, utgör denna typ av invandring endast ett par procent av migrationen till Sverige.

- Invandringen till Sverige består till två tredjedelar av anhöriginvandring och en tredjedel av personer som kommer av humanitära skäl. Den extremt låga andelen arbetskraftsinvandrare gör Sverige till unikt i västvärlden, säger Georges Lemaitre, som under onsdagen medverkade på en integrationskonferens i Stockholm, anordnad av statliga Globaliseringsrådet.

Men frågan om Sverige har sämre förutsättningar för integration, givet vilken typ av invandrare som kommer hit, är inte alls lika självklar. I en studie har han jämfört Sverige med invandrarlandet Australien och kommit fram till att dessa två länder är ungefär lika dåliga på att integrera flyktingar som kommer av humanitära skäl.


Sverige har alltså helt andra, mycket svårare, förutsättningar att lyckas än andra länder. Med en generös flyktingpolitik och ett stort humanitärt patos kommer kostnaderna på köpet. Det är inget att hyckla över.

2 kommentarer:

Luke Bloom sa...

Men är då inte sverige sämre då man just tar emot "fel" invandrare? Intressant hur den infekterade debatten om SD handlar om helt fel saker. Man borde prata om vilken sammansättning invandringen har och inte främlingsfientlighet. det finns människor inom SD som kommer från forna Jugoslavien och som kom med förra invandringsvågen på 60 och 70-talet. Det var just arbetskraftsinvandrare.

Emil sa...

Nej, inte nödvändigtvis. Integrationspolitiken måste ju jobba med de människor som fått stanna. Och med tanke på förutsättningarna går det varken bättre eller sämre än vad man kan förvänta sig.

Sedan har ju Sverige valt att ha en stor humanitär invandring. Om det är dåligt eller bra beror ju på vad man tycker om att just Sverige har tagit ett stort humanitärt ansvar på bekostnad av ett antal 100 miljarder kronor (då menar jag totalsumma, inte per år).

Våra biståndspengar är ju också kostnader och de har vi ju också i demokratisk ordning beslutat om. Där rör det ju sig om mycket större summor, 1000-tals miljarder. Och det är ju inget som heller är tänkt att gå med vinst (förutom för den politiska eliten i dessa länder förstås).

Som sagt. Vill man vara humanitär så kostar det.