torsdag 23 oktober 2008

Nederländerna föredöme för brittisk migrationsminister

Den nya migrationsministern i Storbritannien Phil Woolas har lyft fram Nederländerna som ett positivt exempel på bra migrations- och integrationspolitik. BBC har därför skrivit en artikel där de beskriver de båda ländernas politik.

Storbritannien

I Storbritannien har reglerna skärpts för asylsökande, make/maka och andra anhöriga under de senaste åren. Makar måste lära sig språket för att få stanna och gränsen för att få komma till Storbritannien för giftermål har höjts till 21 år för att bekämpa tvångsäktenskap och hjälpa utsatta kvinnor. Reglerna för arbetskraftsinvandring har också skärpts och gäller bara särskilda yrken och branscher.

En annan viktig del av den nya politiken är att skapa en känsla av tillhörighet. Invandrare måste också förtjäna sitt uppehållstillstånd och medborgarskap genom att betala en extra skatt, lära sig språk och vara självförsörjande. Britterna kallar det en "resa mot medborgarskap". Uppfyller man inte kriterierna återkallas uppehållstillståndet.

Nederländerna

Vad är det då Nederländerna gör som imponerar på på den brittiska migrationsministern? Framförallt är det omsvängningen från mångkulturalism till att betona integration och nederländsk identitet.

I mars 2006 infördes ett test i medborgarkunskap för alla som vill invandra till landet. Det gäller att studera språk och gå kurser i "social orientering". Det sistnämnda innehåller utbildning där scener med nakenhet och homosexualitet visas i en kontroversiell video som ska exemplifiera holländska liberala värderingar. Ett prov ska avläggas på nederländska ambassaden innan den sökande, t.ex. make/maka, kan bosätta sig i Nederländerna.

För att efter inresetillstånd få permanent uppehållstillstånd krävs ett avklarat introduktionsprogram som omfattar fler språktest och ett "aktivt engagemang" i det nederländska samhället, till exempel genom att fullfölja en arbetsplatspraktik eller frivilligarbete. Programmet varar i tre och ett halvt år, för asylsökande och tidigare invandrade utlänningar fem år. Andliga ledare som imamer måste också genomgå ett introduktionsprogram. Deltagande i medborgarskapssceremoni krävs för att bli naturaliserad.

3 kommentarer:

Luke sa...

På något viss tror jag inte att "scener med nakenhet och homosexualitet visas ... video" kommer att visas i sverige för nyanlända invandrare. Intressant diskussion annars med kontrasten mellan vissa kulturer som är emot samkönade förhållanden och homosexualitet. Kan de leva i i harmoni i sverige där man respekterar varandra för sina olikheter? Hur får förespråkarna för mångkultur ihop den ekvationen?

Anonym sa...

ställer dom krav på invandrarna ?Vilka rasister

Cosmoskitten Qiami sa...

"Kan de leva i i harmoni i sverige där man respekterar varandra för sina olikheter?"

Detta är 64000 kronorsfrågan. Hur bra går det SANNOLIKT att leva tillsammans med en massa människor vars kultur man inte delar? Jag undrar vad vetenskapen säger, om man försöker väga ihop alla bra studier som gjorts.