onsdag 22 oktober 2008

Bra om gemensam värdegrund

Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, Högskolan i Kalmar, talade nyligen om en gemensam värdegrund på Globaliseringsrådets konferens. Där sade han många kloka saker som är viktiga att lyfta fram, särskilt att sakligt motiverade lagar inte är diskriminerande och att medborgargemenskapen innebär en frihet att framföra sina åsikter – inte en frihet att stoppa dem.

Att lagar berör människor olika innebär inte nödvändigtvis att de är orättvisa, är de sakligt motiverade ska de gälla lika för alla. De ska inte blidka de mest högljudda, sa Bauhn. I Storbritannien har en hjälmlag nyligen tagits av lagrådet med anledning av ett fall gällande undantag från hjälmtvång vid användning av turban. Lagrådets ståndpunkter har nu sammanfattats i en mening: ingen måste köra motorcykel. Regeln är sakligt motiverad och således inte diskriminerande. Att ha en övertygelse kommer med ett pris, hävdade Bauhn. Det gäller också veganen som hamnar i arbetslöshet när han inte vill arbeta på ett slakteri.

Han menade vidare att det är en poäng att yrken som ska representera oss som medborgare eller som är företrädare för samhället: poliser, militärer, lärare och nyhetsuppläsare, inte bär religiösa eller politiska attribut utan är fria från symboler i sin yrkesutövning. Samtidigt betonade Bauhn att medborgargemenskapen innebär en frihet att framföra sina åsikter – inte en frihet att stoppa dem. Alternativet vore en delad ofrihet där fanatism och ofrihet sätter dagordningen, avslutade han.

Rätt till likabehandling, inte rätt till särbehandling.
Frihet att framföra sina åsikter, inte frihet att stoppa dem.

Så måste det vara.

3 kommentarer:

Luke sa...

Ett sant nöje att läsa denna blogg!

Fabrikören sa...

En mycket viktig diskussion som bör föras konstant.

Jag tycker bara att just hjälmtvånget är ett dåligt exempel på sakligt motiverade lagar. Hur motiverar man det sakligt? Det är en av de många sakerna som borde vara upp till var och en.

För att det ska vara lättare att hävda likabehandling och inte särbehandling är det viktigt att samhället inte är allt för detaljstyrt och reglerat.

Emil sa...

Fabrikören. Du har kanske rätt om hjälmtvånget. Det Bauhn menar är nog att när en regel införs för att man bedömer att det är bra, t.ex. hjälmtvång för att minska antalet döda i trafiken, bör det gälla alla lika. Bauhn sade också något jag inte citerade:

"Vid sidan av andra varianter av anpassning: makt-, ideologisk- och social anpassning är därför den demokratiska anpassningen en anpassning där man är lojal mot politiska beslut även om man inte sympatiserar med dem."

Hjälmtvånget motiveras alltså av det förnuftiga med "demokratisk anpassning".

Jämför svenska diskussionen om t.ex hygienregler Burger King. Där har de krav på kortarmat för att klara hygienen. Vad händer då. Jo, rätt som det är vill en troende ha långarmad tröja och säger att det är hennes religion. Att inte bevilja henne långarmat är inte diskriminering eftersom reglerna motivaras sakligt utifrån omtanke om hygien.