måndag 3 maj 2010

Migrationsinfo - Ny hemsida om invandring och integration

Idag lanserar tankesmedjan FORES Migrationsinfo.se.

Syftet med sidan är att samla information om invandring och integration och på så sätt bidra till att öka kunskapsnivån om invandring och slå hål på de myter som ibland hörs i debatten. Den information som finns på sidan berör många olika delar av samhällslivet. Under varje tema presenteras jämförelser mellan utrikes och inrikes födda, forskning av invandringens effekter och paralleller med internationell statistik.

Inga kommentarer: