torsdag 24 december 2009

Konsten att räkna religion

Hur många muslimer finns det i Sverige och andra europeiska länder? Och vem ska räknas som muslim? Liksom i Sverige är det i många andra länder inte tillåtet att registrera religiös tillhörighet i den officiella statistiken. Men allt eftersom debatten om migration och islam tilltar görs det försök att uppskatta antalet troende.

I Norge gör Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) en uppskattning av religionstillhörighet utifrån invandrarnas födelseland.

Basert på statistikk fra Statistisk Sentralbyrå har KIA funnet at ca 59 % av innvandrerne per januar 2009 kommer fra land der Kristendom er største religion, 28 % kommer fra land der Islam er største religion, 7 % kommer fra land der Buddhisme er største religion, 1,7 % fra land med Hinduisme som største religion, og 4 % kommer fra land som har tradisjonell eller ”indigenous belief” som største registrerte religion.

IPPR:s rapport Faith, Migration and Integration in the UK tar också upp frågan om migration och religion.

According to the IPPR's "faith map" of the immigrant population, around 4.5 million of the UK's foreign-born residents claim to have a religious affiliation. Of these, around a quarter are Muslims while more than half are Christian, with Polish Catholics and African Pentecostals among the fastest-growing groups.

According to the report, the past decade has seen a net increase of 275,000 in the number of Muslims who were born in Pakistan or Bangladesh but are now living in Britain - the equivalent to twice the population of Oxford. The number of Somali-born UK residents has also risen sharply, from fewer than 40,000 in 1999 to 106,700 this year.


Rapporten drar slutsatsen att migrationen utmanar Storbritanniens utveckling mot ett allt mer sekulärt samhälle. Och det gäller inte bara islam utan också nya former av kristendom. I Rapporten konstateras också att tusentals muslimer har flyttat till Storbritannien eftersom landet är mer positivt inställt till islam än andra europeiska länder.

Inga kommentarer: