söndag 27 december 2009

Fler positiva än negativa i opinionsundersökning om invandring

Riksdag & Departement har beställt en opinionsundersökning med frågan om invandringen under de senaste 20 åren i huvudsak varit bra eller dåligt för Sverige. Det verkar inte ha funnits några mera nyanserade alternativ där emellan förutom alternativen "tveksam" eller "vet inte".

Undersökningens resultat är att 56 procent svarar ja på frågan om invandringen under de senaste 20 åren i huvudsak varit bra för Sverige. 30 procent anser att invandringen har varit dålig och 14 procent är tveksamma eller vet inte. Det är relativt små skillnader mellan blocken.

Inga kommentarer: