tisdag 11 augusti 2009

Sysselsättningsutvecklingen för utrikes födda

Följande statistik över sysselsättningsutvecklingen är hämtad från den senaste OECD-rapporten International Migration Outlook 2009.


De senaste två åren har sysselsättningen för utrikes födda ökat i Sverige, men inte i lika mycket som i våra grannländer Norge, Danmark och Nederländerna. Det kan till viss del förklaras med att Sverige har fört en annan migrationspolitik som inneburit mer invandring av humanitära skäl och familjeinvandring.

Inga kommentarer: