onsdag 5 augusti 2009

Årets stora migrationsrapport är här!

En av årets stora höjdpunkter i migrations- och integrationsbranschen är när OECD släpper sin årliga migrationsrapport. I år är temat arbetskraftsinvandring och lågkonjunkturens inverkan på arbetsmarknadsintegrationen. Det första jag brukar göra är att se vad OECD skriver om Sverige och hur Sverige skiljer sig från andra länder när det gäller trender och politik. Efter en snabb läsning noterade jag bland annat följande:

Det har varit en positiv utveckling på arbetsmarknaden för utrikes födda i många OECD-länder de senaste åren. Danmark pekas ut som särskilt framgångsrikt. Det är två faktorer som påverkar arbetsmarknadsintegrationen. 1. bättre integration på arbetsmarknaden och 2. invandringens sammansättning. OECD konstaterar att det som framförallt inverkat positivt på arbetsmarknadsintegrationen i många länder, t.ex. Danmark, är att invandringen skiftat från humanitär invandring och anhöriginvandring till arbetskraftsinvandring.

Invandrare tenderar att vara överrepresenterade i konjunkturkänsliga sektorer, men det gäller inte i lika hög utsträckning i Norge, Sverige och Storbritannien där uppemot 80 procent av utrikes födda arbetar inom servicenäring. I de nordiska länderna arbetar uppemot 30 procent av de utrikes födda inom hälsa, socialt arbete eller utbildning. OECD har undersökt olika sektorers konjunkturkänslighet och kommit fram till att invandrare inte är mer konjunkturkänsliga än inrikes födda i länder som Sverige, Danmark, Norge, Österrike, Belgien och Tyskland. Sverige är också ett land som utmärker sig genom att utrikes födda inte är starkt överrepresenterade i temporära jobb.

Det är i de flesta länder ett tydligt samband mellan nettomigration och ekonomisk konjunktur. Sambandet har dock försvagats under 80- och 90-talet. Sambandet mellan migration och konjunktur är mycket svagt i Sverige och USA jämfört med t.ex. Australien, Tyskland och Schweiz. Sverige har alltså en migrationspolitik som inte tar hänsyn till landets ekonomiska förutsättningar.

Sverige är det enda landet i EU som fullt ut öppnat upp för fri arbetskraftsinvandring från alla de nya EU-länderna (EU8 och EU2). Endast Sverige och Finland tillåter t.ex. fri rörlighet för medborgare från Bulgarien och Rumänien.

Till skillnad från andra länder
använder sig inte Sverige av begränsningar av arbetskraftsinvandring till specifika branscher (efterfrågan) eller av vissa invandrare (utbud). ”…in marked contrast to the general trend towards restriction, and despite the current econimic crisis, for 2009 Sweden significantly relaxed its labour market test”. (sid.39) OECD noterar att invandrare till Sverige ges lika rättigheter till sociala förmåner och familjeinvandring tillåts omedelbart.

Kanada och Sverige lyfts fram av OECD som två av få exempel av länder som har gratis språkutbildning för alla invandrare.

Inga kommentarer: